HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Informacije o promjeni u nazivima australskih nadležnih ustanova

Zagreb, 26.02.2020.
Vlada Australije je od 1. veljače 2020. reorganizirala i preimenovala australsko Ministarstvo socijalne skrbi (Department of Human Services) u Services Australia.
Nadležni nositelj mirovinskog osiguranja u Australiji (Centrelink International Services ( CIS ) ne mijenja svoju nadležnost u poslovima mirovinskog osiguranja, niti naziv, adresa ostaje ista, osim naziva krovne agencije:
Services Australia
Centrelink International Services 
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA
 
Promijenjene su adrese sljedećih web-stranica: 
 
Podaci o bankovnom računu (AUS178): https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/aus178
 
Opunomoćena osoba ili ustanova koja zastupa stranku (AUS221): https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/aus221  (samo na engleskom, talijanskom i grčkom jeziku)
 
 
Australski zahtjev za mirovinu (AUS140): https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/aus140  (obavezno kad se podnosi zahtjev za australsku starosnu i invalidsku mirovinu)
 
Tiskanica o imovini i prihodima (ModiA): https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/mod-ia (obavezno kad se podnosi zahtjev za australsku starosnu i invalidsku mirovinu)
 
Izvješće liječnika (AUS109): https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/aus109 (obavezno kad se podnosi zahtjev samo za australsku invalidsku mirovinu).
 
 
Broj telefona i faksa za stranke koje prebivaju u Republici Hrvatskoj ostaje isti: 
telefon: + 61 3 6222 3455, faks: +61 3 6222 2799.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva