HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o isplati godišnjeg dodatka za 2020. za korisnike koji primaju slovensku mirovinu

Zagreb, 27.03.2020.
Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima slovenske mirovine koji prebivaju u Republici Hrvatskoj, a zbog problema u poštanskom prometu uzrokovanih pandemijom COVID 19, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije poziva navedene korisnike da elektroničkim putem prijave iznos mirovine koji su im isplatile inozemne ustanove mirovinskog i invalidskog osiguranja (iznos hrvatske i/ili  mirovine ostvarene u nekoj drugoj državi).
Prijavu je moguće podnijeti putem web portala predajom zahtjeva na adresi https:/www.zpiz.si/zpiz1034411 ili uporabom QR koda dostavljenog u dopisu - Obvestilo o izplačilu letnega dodatka koji je upućen korisnicima zajedno s uputama i sigurnosnim PIN kodom. 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obavještava korisnike da je uporaba sustava sigurna, besplatna i jednostavna te zamjenjuje prijenos informacija koje se inače dostavljaju poštom. Također, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije će za korisnike koji na opisani način ranije dostave podatke ranije isplatiti godišnji dodatak tako da će ako zaprimi podatak o iznosu isplaćene inozemne mirovine do 30.4.2020., godišnji dodatak isplatiti do 30. 9. 2020., a ako podatak zaprimi do 30.9.2020., godišnji dodatak isplatiti do kraja 2020. godine.
U slučaju da korisnik do 30. 9. 2020. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ne pošalje podatak o iznosu inozemne mirovine, godišnji dodatak isplatit će se u najnižem iznosu, odnosno pripadajućem razmjernom dijelu.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva