HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama u Francuskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj

Zagreb, 02.04.2020.
Zbog izvanredne situacije izazvane virusom SARS-coronavirus-2 pojedine države članice Europske unije obavijestile su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u Republici Hrvatskoj, s obzirom na potrebu dostavljanja tiskanice potvrde o životu. 
 
Obavijest se odnosi na korisnike mirovina iz francuskog, nizozemskog i španjolskog osiguranja koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj, kako slijedi.
 
Francuska
 
Od studenog 2019. korisnicima mirovina iz francuskog mirovinskog osiguranja koji imaju boravište izvan Francuske dostavlja se jedinstvena potvrda o životu za sve ustanove (osnovnog i dodatnog osiguranja) koju je potrebno, nakon ovjere, poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem. U uobičajenim okolnostima korisnici mirovina dostavljaju potvrdu u roku od 2 mjeseca. Zbog situacije uzrokovane virusom Covid-19, korisnici koji su zaprimili potvrdu o životu u prosincu 2019., siječnju, veljači ili ožujku 2020. imaju dodatna 2 mjeseca da dostave potvrdu o životu. Mirovine će se u tom razdoblju nastaviti redovno isplaćivati. 
 
Nizozemska
 
Nizozemska ustanova Sociale Verzekeringsbank (SVB) trenutno ne šalje tiskanice/ potvrde o životu svojim korisnicima u inozemstvo. Međutim, ističe se nekoliko bitnih informacija:
 
• za sada je privremeno, na razdoblje od otprilike 6 mjeseci, odgođeno slanje potvrda o životu. To znači da se slanje potvrda o životu, koje je bilo planirano za 14. travnja 2020., odgađa do 1. listopada 2020.
• odgoda slanja potvrda o životu bit će na snazi sve dok okolnosti na globalnoj razini ne omoguće korisnicima da od nadležnih tijela prime popunjene i ovjerene potvrde o životu.
• za potvrde o životu koje su već poslane, ali ne i primljene natrag, SVB će pomaknuti krajnji rok (u dopisima koji podsjećaju na rok) na 1. listopad 2020., do kojeg datuma će korisnici imati mogućnost da od nadležnih tijela pribave popunjenu potvrdu o životu.
• ako je isplata  mirovine ili davanja već obustavljena jer SVB još nije zaprimio ovjerenu potvrdu o životu, korisnici se mole da što prije kontaktiraju SVB. 
 
Upute korisnicima o modalitetima kontaktiranja SVB:
 
•  trenutno nije moguće telefonski kontaktirati SVB 
•  informacije su dostupne na web stranici https://www.svb.nl/nl/; pomoću klika na zastavicu koja se nalazi na vrhu zaslona odabire se odgovarajući jezik
informacije o potvrdama o životu mogu se naći i na web stranici www.svb.nl > AOW> pod rubrikom novosti; pomoću klika na zastavicu koja se nalazi na vrhu zaslona odabire se odgovarajući jezik.
 
 
Španjolska
 
Kraljevskim dekretom 8/2020 suspendiran je rok određen za dostavu ovjerene potvrde o životu korisnika koji žive u inozemstvu sve dok traju ove izvanredne okolnosti. Za to vrijeme mirovine će se nastaviti redovno isplaćivati. Nakon prestanka izvanrednih okolnosti, odredit će se novi rok za dostavu potvrda o životu ali će se pritom također uzeti u obzir situacija u konkretnoj državi, odnosno jesu li i tamo na snazi restriktivne mjere zbog kojih nije moguće pribaviti ovjerenu potvrdu o životu od nadležnih tijela. U tom slučaju, moguće je odrediti dulji rok za njihovo slanje. S ciljem minimaliziranja slučajeva preplate davanja radi smrti korisnika potrebno je uložiti maksimalan napor da se smrt dojavi nadležnoj španjolskoj ustanovi na prikladan način u ovim uvjetima, telefonskim ili elektroničkim putem.
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva