HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest njemačkog mirovinskog osiguranja korisnicima njemačke mirovine koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj

Zagreb, 03.04.2020.
Njemačko mirovinsko osiguranje (DRV) obavještava korisnike mirovine iz njemačkog osiguranja koji imaju boravište u inozemstvu o poduzetim mjerama i prilagodbama svojih poslovnih procesa uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih koronavirusom, koje se navode u nastavku teksta:
 
Pojednostavljeni postupak izdavanja potvrda o životu u 2020. godini
Za sve korisnike mirovine u inozemstvu uvodi se pojednostavljena procedura u vezi s potvrdama o životu za 2020. godinu. Neće biti potrebno pribaviti ovjeru od nadležnih tijela u dotičnoj zemlji boravišta. DRV će korisnike mirovina izravno obavijestiti putem dopisa o pojednostavljenoj proceduri, a i na web stranicama Njemačke pošte (Deutsche Post AG/ Renten Service) i Njemačkog mirovinskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung) također će biti navedene relevantne informacije o pojednostavljenom postupku, u slučajevima da dostava (potvrde o životu) korisnicima mirovina nije moguća. 
 
Problemi u isporuci čekova u inozemstvo 
Na zahtjev Deutsche Post AG, Renten Service, DRV je obavijestio da može doći do kašnjenja u isporuci pošte zbog trenutne krizne situacije uzrokovane koronavirusom.
S obzirom na to da umirovljenici primaju svoje njemačke mirovine i putem čekova može se očekivati kašnjenje u međunarodnom poštanskom prometu te eventualno i u isporuci lokalnih pošiljki. Kao rezultat toga, korisnici mirovine možda neće dobiti svoje čekove ili će ih primiti naknadno.
Zbog tih okolnosti predlaže se uzimanje u obzir mogućnosti prelaska sa čekovnog plaćanja na plaćanje putem računa. Više informacija o izjavi o plaćanju umirovljenici mogu pronaći na web stranici Renten Service-a na kojoj se nalazi i Izjava o isplati na hrvatskom jeziku :
 
 
 
S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj ljudi trebaju ograničiti svoje društvene kontakte što je više moguće, odnosno zbog mogućih ograničenja u poslovanju banaka s klijentima, primjenjuju se sljedeće mjere ako banka ne potvrdi autorizaciju plaćanja ili umirovljenik trenutno nije u mogućnosti doći u svoju banku odnosno financijsku instituciju.
 
Umjesto potvrde banke dovoljan je izvod s računa (ne stariji od 30 dana) iz kojeg su vidljivi detalji o bankovnom računu korisnika mirovine. Ovlaštenje za plaćanje i eventualno izvod s računa s podacima o bankovnom računu korisnika može se poslati poštom, faksom i e-poštom na Deutsche Post AG, Renten Service. 
Niže su navedeni poštanska adresa, broj faksa i e-mail adresa:
 
Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
Germany
E-Mail: rentenservice@deutschepost.de
Telefon: +49 221 5692-777
Fax: +49 221 5692-778
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva