HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama u Češkoj Republici, Crnoj Gori, Bugarskoj, Australiji i Republici Sjevernoj Makedoniji

Zagreb, 08.05.2020.
Vezano uz izvanrednu situaciju izazvanu virusom SARS-CoV-2 Češka Republika, Crna Gora, Bugarska, Australija i Republika Sjeverna Makedonija obavijestile su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u Republici Hrvatskoj, s obzirom na potrebu dostavljanja potvrde o životu.
 
Češka Republika
 
Umirovljenicima koji žive u inozemstvu i primaju mirovinu iz češkog mirovinskog osiguranja na bankovne račune, mirovina će se i dalje isplaćivati na temelju dostavljene potvrde o životu.
Za vrijeme trajanja ove izvanredne situacije, najkasnije do 31. svibnja 2020. (ovaj datum se s vremenom može promijeniti), češka ustanova Czech Social Security Administration (u daljnjem tekstu: CSSA) prihvatit će potvrdu o životu bez službene verifikacije potpisa umirovljenika.
Potvrda o životu dostupna je na njihovoj web-stranici: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu.
Korisnik mirovine treba popuniti, potpisati i datirati tiskanicu potvrde o životu. Tako popunjenu tiskanicu potrebno je poslati češkoj ustanovi. Uz to, umirovljenik mora navesti razlog zašto potpis nije službeno ovjeren, npr. izvanredno stanje u zemlji boravišta zbog epidemije bolesti COVID-19.
 
Potvrde o životu mogu se poslati na sljedeću adresu:
ČSSZ
Křížová 25
22508 Praha 5
CZECH REPUBLIC
 
S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodne poštanske usluge, umirovljenici mogu skenirati i/ili fotografirati tako popunjene i potpisane potvrde o životu i slati ih CSSA-u elektroničkim putem, tj.  na e-adresu: posta@cssz.cz  .
Višejezične verzije tiskanice potvrde o životu nalaze se na stranici: https://www.cssz.cz/web/en/forms .
Sve informacije dostupne su na stranici: https://www.cssz.cz/web/en/payment-of-pensions-abroad-coronavirus
 
Crna Gora
 
Zbog novonastale situacije izazvane koronavirusom, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za vrijeme trajanja privremenih mjera neće obustavljati isplatu mirovine korisnicima s prebivalištem izvan Crne Gore, bez obzira na činjenicu da  potvrda o životu nije pravodobno dostavljena.
 
Bugarska
 
Nacionalni zavod za socijalno osiguranje (National Social Security Institute – NSSI) nastavit će isplaćivati bugarsku mirovinu korisnicima koji imaju boravište u inozemstvu. Isplata mirovinskih primanja nastavit će se sve dok se izvanredne mjere u državi u kojoj korisnik mirovine ima boravište ne ukinu. Nakon ukidanja izvanrednih mjera korisnici su obvezni u roku od 14 dana dostaviti potvrdu o životu Nacionalnom zavodu za socijalno osiguranje radi kontinuirane isplate mirovine.
Potvrde o životu prihvaćaju se i bez institucionalne ovjere, a korisnici ih moraju popuniti i potpisati te navesti razlog zašto nisu ovjerene. Popunjene tiskanice o životu mogu se poslati poštom ili elektroničkim putem na e-adresu: noi@nssi.bg.
 
Australija
 
Services Australia neće obustavljati isplatu australske mirovine sljedećih šest mjeseci u slučajevima kada korisnici mirovine nisu ispunili obvezu i dostavili tražene podatke australskom nositelju socijalnog osiguranja.
Manjem broju korisnika mirovina s boravištem u Republici Hrvatskoj (isključivo osobe starije od 80 godina života i koje borave izvan Australije najmanje dvije godine) koji su zaprimili tiskanice potvrda o životu produžuje se rok dostave popunjenih i propisno ovjerenih potvrda o životu do 30. lipnja 2020.
 
Republika Sjeverna Makedonija
 
Fond na penziskoto i invalidskoto osiguruvanje na Makedonija nastavit će isplaćivati mirovinu korisnicima koji imaju boravište u inozemstvu.
Nakon prestanka izvanrednih okolnosti i uspostave poštanskog prometa korisnici imaju rok od 30 dana za dostavu potvrde o životu.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva