Nacionalni dan invalida rada – 21. ožujka

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. veljače 2009. donio Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana invalida rada“, te je 21. ožujka proglašen danom invalida rada.
Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 24, od 23. veljače 2009.