HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Broj 12, prosinac 2005.
 

SADRŽAJ- broj 12, prosinac 2005.  

 

naslovnica    (pdf, 165 KB) 

  impresum     (pdf, 89KB) 

stranica

 

1

UVODNIK (pdf, 55 KB)

 

ČLANCI

3

 

Krunoslav Novak: Povijesni razvoj provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Hrvatskoj
The Historical Development of the Application of International Agreements in Croatia
(pdf, 400 KB)
 

16

Mihovil Rismondo: Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i njihova primjena u mirovinskom osiguranju
International Agreements on Social Security and their Application in the Pension Insurance System

 (pdf, 820 KB)

41

Teodora Simić-Vakanović: Uređivanje odnosa u mirovinskom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije
Regulation of Relations in the Field of Pension Insurance with the Successor States of the SFR Yugoslavia

(pdf, 328 KB)

52

Srećko Vuković: Koordinacija između Hrvatske i Europske unije u mirovinskom osiguranju
Co-ordination between Croatia and the European Union in the Field of Pension Insurance
(pdf, 368 KB)
 

65

Vanda Crnjac Pauković: Europski zakonik o socijalnoj sigurnosti i najniži standardi mirovinskog osiguranja
European Code on Social Security and Minimum Standards of Pension Insurance
(pdf, 392 KB) 

 

INFORMACIJE

79

Mihovil Rismondo i Teodora Simić-Vakanović: Postupak medicinskog vještačenja prema međunarodnim ugovorima

(pdf, 307 KB)

87

Mihovil Rismondo: Vijeće Europe: obrazovni tečaj o međunarodnoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
(pdf, 171 KB) 

90

Snježana Baloković: Sastanak Upravnog odbora regionalnog CARDS programa za 2003. godinu
(pdf, 137 KB) 

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

96

Zosja Mornar: Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije (pdf, 197 KB)

 

DOKUMENTI

101

Popis važećih ugovora o socijalnom osiguranju, s administrativnim sporazumima za njihovu primjenu (pdf, 185 KB)

105

Konvencija br. 157 o uspostavljanju međunarodnog sustava očuvanja prava na području socijalne sigurnosti (pdf, 245 KB)

 

KNJIGE I ČASOPISI

113

Mihovil Rismondo: Dvije knjige o međunarodnoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (pdf, 243 KB)


   

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva