HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Broj 12, prosinac 2005.
 

SADRŽAJ- broj 12, prosinac 2005.  

 

naslovnica    (pdf, 165 KB) 

  impresum     (pdf, 89KB) 

stranica

 

1

UVODNIK (pdf, 55 KB)

 

ČLANCI

3

 

Krunoslav Novak: Povijesni razvoj provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Hrvatskoj
The Historical Development of the Application of International Agreements in Croatia
(pdf, 400 KB)
 

16

Mihovil Rismondo: Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i njihova primjena u mirovinskom osiguranju
International Agreements on Social Security and their Application in the Pension Insurance System

 (pdf, 820 KB)

41

Teodora Simić-Vakanović: Uređivanje odnosa u mirovinskom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije
Regulation of Relations in the Field of Pension Insurance with the Successor States of the SFR Yugoslavia

(pdf, 328 KB)

52

Srećko Vuković: Koordinacija između Hrvatske i Europske unije u mirovinskom osiguranju
Co-ordination between Croatia and the European Union in the Field of Pension Insurance
(pdf, 368 KB)
 

65

Vanda Crnjac Pauković: Europski zakonik o socijalnoj sigurnosti i najniži standardi mirovinskog osiguranja
European Code on Social Security and Minimum Standards of Pension Insurance
(pdf, 392 KB) 

 

INFORMACIJE

79

Mihovil Rismondo i Teodora Simić-Vakanović: Postupak medicinskog vještačenja prema međunarodnim ugovorima

(pdf, 307 KB)

87

Mihovil Rismondo: Vijeće Europe: obrazovni tečaj o međunarodnoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
(pdf, 171 KB) 

90

Snježana Baloković: Sastanak Upravnog odbora regionalnog CARDS programa za 2003. godinu
(pdf, 137 KB) 

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

96

Zosja Mornar: Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije (pdf, 197 KB)

 

DOKUMENTI

101

Popis važećih ugovora o socijalnom osiguranju, s administrativnim sporazumima za njihovu primjenu (pdf, 185 KB)

105

Konvencija br. 157 o uspostavljanju međunarodnog sustava očuvanja prava na području socijalne sigurnosti (pdf, 245 KB)

 

KNJIGE I ČASOPISI

113

Mihovil Rismondo: Dvije knjige o međunarodnoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (pdf, 243 KB)


   

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.06.2019.
broj prijava   3 627
broj odjava  3 833


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva