HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Vijesti

Zagreb, 17.06.2016.

Isplata doplatka za djecu za svibanj

U utorak, 21. lipnja 2016., počinje isplata doplatka za djecu za svibanj 2016. Doplatak će dobiti 170 133  korisnika za 323 879 djece. Procjena potrebnih sredstava za isplatu doplatka za djecu za svibanj iznosi 118.216.340,56 kn.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati na INFO telefonu Zavoda 01/ 45 95 011, 01/ 4595 – 022 kao i na internetskoj stranici Zavoda .
Zagreb, 06.06.2016.

Isplata mirovina za svibanj 2016.

U petak, 10. lipnja 2016., počinje isplata mirovina za svibanj 2016. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, na INFO telefonima Zavoda 01/ 4595 – 011,01/ 4595 – 022 kao i na Internetskoj stranici Zavoda.
Zagreb, 06.06.2016.

Reagiranje HZMO-a na neredovitu isplatu mirovina iz BIH

Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje često se obraćaju korisnici mirovina i mirovinskih primanja iz Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj s upitima vezanim uz kašnjenje isplate mirovine. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine redovito kasni s isplatom mirovina i mirovinskih primanja korisnicima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a posebno u ovoj godini, kada je, primjerice, mirovine za ožujak 2016. Federalni zavod za MIO/PIO isplatio tek 6. svibnja 2016. 
HZMO je već ranije nekoliko puta upozoravao Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje na ovaj problem i zatražio da se mirovine korisnicima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj isplaćuju na vrijeme, odnosno istovremeno kada i korisnicima s prebivalištem na području Bosne i Hercegovine.
Zbog velikog broja nezadovoljnih korisnika mirovina i mirovinskih primanja, Ivo Bulaja, v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uputio je službeni dopis Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko osiguranje u Mostaru i upozorio na činjenicu da podmirivanje obveze prema korisnicima s prebivalištem u Federaciji BiH, a tek nakon toga prema korisnicima s prebivalištem u inozemstvu,  predstavlja diskriminaciju. Također, u izravnoj je suprotnosti s načelom jednake primjene propisa u skladu s Međunarodnim ugovorom, prema kojem su, u primjeni pravnih propisa jedne države ugovornice,  državljani druge države ugovornice izjednačeni s njezinim državljanima. 
Dopisom je zatraženo da se osiguraju uvjeti za isplatu mirovina korisnicima u Republiku Hrvatsku istovremeno kada i korisnicima na području Bosne i Hercegovine.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i nadalje će poduzimati sve što je u njegovoj moći da se osigura pravodobnost isplate mirovina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, a o navedenoj problematici obaviješteno je i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.  
Zagreb, 25.05.2016.

Poziv korisnicima mirovinskih primanja - klijentima Banke splitsko-dalmatinske d.d.

Banka Splitsko-DalmatinskaPozivamo korisnike mirovinskih primanja kojima su se ta primanja isplaćivala na račune otvorene kod Banke splitsko-dalmatinske d.d. da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, područnoj službi odnosno područnom uredu nadležnom za isplatu (navedena na odresku), što prije dostave pisani zahtjev s podatkom o novom broju računa i nazivu banke preko koje žele isplatu primanja, te prilože tiskanicu „ovlaštenje/suglasnost“ koju izdaje odabrana poslovna banka.

Korisnicima mirovinskih primanja koji do 6. lipnja 2016. dostave podatke o drugom računu za isplatu mirovinskih primanja isplatiti će se na dostavljeni račun s danom redovne isplate mirovine na račune korisnika za mjesec svibanj 2016.

Za korisnike koji podatke o novom broju računa dostave nakon 6. lipnja 2016., mirovinska primanja će se isplaćivati naknadno, ovisno o datumu zaprimanja podataka o novootvorenom računu.

Skrećemo pozornost korisnicima koji na mirovini imaju neku vrstu ovrhe da se s podatkom o novom računu najprije moraju javiti u Financijsku agenciju (FINA), koja potom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostavlja podatak o posebnom računu na koji se isplaćuje  dio primanja izuzet od ovrhe.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj  2016.
(u lipnju 2016.)

U Zavodu je bilo:

1476865 Osiguranika - ukupno

1251455  Radnici kod pravnih osoba
117867  Radnici kod fizičkih osoba
60067  Obrtnici
19970  Poljoprivrednici
21185  Samostalne profesionalne djelatnosti
198  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6123  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 29.06. 2016.
2194  prijave
1140  odjave


opširnije

1231726 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za svibanj 2016. (isplata u lipnju 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1701 korisnika (31 korisnika mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1670 u inozemstvu).

507930 Korisnici starosnih mirovina
12238 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86604 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
174655 Korisnici prijevremene mirovine
106 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
205024 Korisnici invalidskih mirovina
245169 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 668285 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
563441 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)
1:1,20 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.398,91 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2016. (5.633 kn) iznosi 60,34 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.198,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.076.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2016.
(u lipnju 2016.)

U Zavodu je bilo 

170 133  korisnika doplatka za djecu za 323 879 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,00 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 386,69 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 125.240.000 kn.

 ... arhiva