Vijesti

Zagreb, 14.12.2018.

Isplata doplatka za djecu za studeni 2018.

U utorak 18. prosinca 2018. počinje isplata doplatka za djecu za studeni 2018. Doplatak će dobiti 158 014 korisnika za 302 682 djeteta. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Zavoda 01/4595-011, 01/4595-022 kao i na internetskoj stranici Zavoda. 
Zagreb, 10.12.2018.

Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2018. (studeni 2018.)

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2018. (studeni 2018.). Od ovoga broja Statističke informacije HZMO-a objavljuju se mjesečno. U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2017. godine), broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 31. listopada 2018.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2017. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2012. do 2017.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do srpnja 2018. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2017. godine), te o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema mjesecima za 2017. i 2018., prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2013. do razdoblja I.- X.  2018.) te o kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2013. do studenoga 2018.), područnim službama/uredima i županijama, s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 31. listopada 2018.). 
Zagreb, 07.12.2018.

Obavijest pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji

Odredbe Glave IX. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) stupaju na snagu 1. siječnja 2019. U nastavku su tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu.
 
Napomena: prije podnošenja zahtjev treba kompletirati prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji prema ZOHBDR-u podnose se na sljedeći način:
  • podnositelji zahtjeva s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zahtjeve podnose područnoj službi/uredu Zavoda prema mjestu prebivališta/boravišta, odnosno posljednjeg prebivališta/boravišta u RH 
  • podnositelji zahtjeva s prebivalištem izvan Republike Hrvatske zahtjeve mogu podnijeti područnoj službi/uredu najbližem njihovom prebivalištu u inozemstvu.
Zagreb, 07.12.2018.

Isplata mirovina za studeni 2018.

U ponedjeljak 10. prosinca 2018. počinje isplata mirovina za studeni 2018. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. 
Dodatne informacije mogu se dobiti i na infotelefonu +385 1 45 95 011 i +385 1 45 95 022 radnim danom od 8 do 16 sati, kao i na internetskoj stranici Zavoda. 

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva