Zagreb, 9. lipnja 2009. Održana 12. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 12. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 9. lipnja 2009., Upravno vijeće je usvojilo Godišnje izvješća o radu i poslovanju Zavoda za 2008.
Upravno vijeće pohvalilo je poslovodstvo Zavoda za postizanje dobrih rezultata u dosadašnjem radu,  uspješnu provedbu preustroja i modernizacije Zavoda, kao i dobivanje bezuvjetnog mišljena Državnog ureda za reviziju.
Upravno vijeće dalo je suglasnost za prodaju dionica društva «ZRC Lipik» d.d. Lipik iz portfelja Zavoda, raspisivanjem javnog poziva s početnom cijenom od 1,00 kn, uz odgovarajuće uvjete.
Članovima Upravnog vijeća prezentiran je pilot projekta Elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD) koji predstavlja veliki korak naprijed u modernizaciji poslovanja Zavoda jer se osim pohrane dokumentacije, povećava iskoristivost pohranjenih podataka i postiže maksimalna učinkovitost pri rješavanju statusa osiguranika ili ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i poslovanja Zavoda.
Također je donesena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge razvoja pilot projekta Elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom.
Upravno vijeće donijelo je i odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi usluge godišnjeg najma IBM sistemskog softvera i softvera za podršku rada baza podataka na Središnjem računalu, kao i za prodaju tri stana u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Osim navedenog na sjednici je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju broja ovlaštenih vještaka te Odluka o imenovanju vještaka u Područnoj službi u Splitu.

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.05.2019.
broj prijava   2 501
broj odjava  1 680


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva