Područni ured u Dubrovniku

PODRUČNI URED U DUBROVNIKU, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

PREDSTOJNICA
Martina Skopljaković
 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
Područni ured u Dubrovniku,
20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 3
tel. centrala: 020/484-500
fax: 020/414-092
radno vrijeme: radnim danom od 8 do 16 sati
(u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza radno vrijeme počinje u 7, a završava u 15 sati)
e-mail:
 

KONTAKT ZA KORISNIKE
informacije o stanju predmeta
020/484-500, kućni 520

pravni savjeti
020/484-513, 020/484-517, 020/484-563 i 020/484-567


upiti korisnika u vezi sa provedbom novog Zakona o mirovinskom osiguranju
020/ 484-514, 020/484-516

Rješavanje u I.stupnju o zakonodavstvu države članice EU koje se primjenjuje na osiguranike i izdavanje potvrde A1 za izaslanje
Ljiljana Boras   020/484-516  ljiljana.boras@mirovinsko.hr
Kristina Gverović  020/484 514  kristina.gverovic@mirovinsko.hr

Rješavanje o pravu na mirovinu primjenom pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Tonka Damjanović  020/484 567  tonka.damjanovic@mirovinsko.hr
Ljiljana Boras   020/484 516  ljiljana.boras@mirovinsko.hr

 ISPOSTAVE

 

1. KORČULA

2. METKOVIĆ

3. PLOČE

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.02.2018.
broj prijava  1966
broj odjava  1324


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva