HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Invalidska mirovina

PITANJE
Korisnik sam invalidske mirovine  zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti  od 12. lipnja 2018. Kada mi je priznato pravo navršio sam 64 godine života i 29 godina mirovinskog staža. Mogu li zatražiti priznanje prava na starosnu mirovinu kada napunim godine života za priznanje prava na starosnu mirovinu, 12 . lipnja 2019. kada ću navršiti 65 godina života.

 
ODGOVOR
Ne možete kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navršite dob koja je zakonom propisana za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Samo u slučaju ako kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastavite raditi na drugom poslu prema smanjenoj radnoj sposobnosti ili ako naknadno stupite u osiguranje i navršite najmanje jednu godinu staža osiguranja  (12 mjeseci)  možete ostvariti pravo na starosnu mirovinu jer ćete u tom slučaju navršiti  i 65 godina života a što je uz 15 godina mirovinskog staža uvjet za priznanje prava na starosnu mirovinu.
 
 
PITANJE
Prevode li se korisnici invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (po službenoj dužnosti) na u starosnu mirovinu bez obzira na to ispunjavaju li uvjet za tu mirovinu?
 
ODGOVOR
Svim korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koja je uzrokovana bolešću s danom navršene starosne dobi prevodi se to pravo po službenoj dužnosti u istoj svoti na starosnu mirovinu. Korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ne trebaju imati ispunjene uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu, nego samo  navršenu starosnu dob kako bi se preveli na starosnu mirovinu. Visina starosne mirovine određuje se u istoj svoti u kojoj je na dan prevođenja bila određena invalidska mirovina.
 
 
PITANJE
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ima faktor 0,8. Može li on tražiti novo vještačenje ako mu se pogoršalo zdravstveno stanje?
 
ODGOVOR
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad može ostvariti ako mu je prije navršene 65. godine života utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti i ako je ispunjen uvjet pokrivenosti radnog vijeka mirovinskim stažem, propisan člankom 56. ZOMO-a.
Nezaposlenome korisniku činjenicu o postojanju gubitka radne sposobnosti utvrđuje tijelo vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. O pravu se odlučuje rješenjem. Na temelju utvrđene činjenice gubitka radne sposobnosti, pravo se može priznati ako su ispunjeni navedeni uvjeti.
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva