Invalidska mirovina

PITANJE
Korisnik sam invalidske mirovine  zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti  od 12. lipnja 2018. Kada mi je priznato pravo navršio sam 64 godine života i 29 godina mirovinskog staža. Mogu li zatražiti priznanje prava na starosnu mirovinu kada napunim godine života za priznanje prava na starosnu mirovinu, 12 . lipnja 2019. kada ću navršiti 65 godina života.

 
ODGOVOR
Ne možete kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navršite dob koja je zakonom propisana za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Samo u slučaju ako kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastavite raditi na drugom poslu prema smanjenoj radnoj sposobnosti ili ako naknadno stupite u osiguranje i navršite najmanje jednu godinu staža osiguranja  (12 mjeseci)  možete ostvariti pravo na starosnu mirovinu jer ćete u tom slučaju navršiti  i 65 godina života a što je uz 15 godina mirovinskog staža uvjet za priznanje prava na starosnu mirovinu.
 
 
PITANJE
Prevode li se korisnici invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (po službenoj dužnosti) na u starosnu mirovinu bez obzira na to ispunjavaju li uvjet za tu mirovinu?
 
ODGOVOR
Svim korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koja je uzrokovana bolešću s danom navršene starosne dobi prevodi se to pravo po službenoj dužnosti u istoj svoti na starosnu mirovinu. Korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ne trebaju imati ispunjene uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu, nego samo  navršenu starosnu dob kako bi se preveli na starosnu mirovinu. Visina starosne mirovine određuje se u istoj svoti u kojoj je na dan prevođenja bila određena invalidska mirovina.
 
 
PITANJE
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ima faktor 0,8. Može li on tražiti novo vještačenje ako mu se pogoršalo zdravstveno stanje?
 
ODGOVOR
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad može ostvariti ako mu je prije navršene 65. godine života utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti i ako je ispunjen uvjet pokrivenosti radnog vijeka mirovinskim stažem, propisan člankom 56. ZOMO-a.
Nezaposlenome korisniku činjenicu o postojanju gubitka radne sposobnosti utvrđuje tijelo vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. O pravu se odlučuje rješenjem. Na temelju utvrđene činjenice gubitka radne sposobnosti, pravo se može priznati ako su ispunjeni navedeni uvjeti.
 Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.06.2019.
broj prijava   1 957
broj odjava  1 785


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva