Staž osiguranja - matična evidencija

Kako do potvrde o radnom stažu?

PITANJE
Molimo Vas da mi odgovorite kako mogu dobiti potvrdu o radnom stažu koji sam ostvarila u razdoblju od 30.06. 1972 do 31. 8. 1988. Potvrda mi je potrebna radi reguliranja starosne mirovine.

ODGOVOR
Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći možete podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) Središnjoj službi ili nadležnim područnim službama.
Zahtjev možete podnijeti neposredno na šalterima HZMO ili dostaviti pisanim putem.
Tiskanicu Zahtjeva za izdavanje potvrde o stažu i plaći /prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a možete preuzeti s internetske stranice HZMO pod rubrikom Tiskanice, točka 2.2. U zahtjevu navedite od kada do kada tražite utvrđivanje staža i kod kojeg poslodavca ste radili. Uz zahtjev priložite presliku radne knjižice.
  

Staž iz Domovinskog rata

PITANJE
Rođen sam 2. listopada 1953. a imam 30 godina i 8 mjeseci staža. Bio sam u Hrvatskoj vojsci (za vrijeme rata) 4 mjeseca. Ulazi li mi to u radni staž? Mogu li u mirovinu prije 65. godine života?

ODGOVOR
U mirovinu ćete moći tek kad navršite 65 godina života, za raniji odlazak u mirovinu nemate potrebne godine života. Pravilnikom o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu, donesenom na temelju članka 205. stavak 3. Zakona o obrani, osobama koje su zaposlene ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a nezaposlenim osobama ili osobama koje ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom koju, kao ovlašteno tijelo, izdaje Ministarstvo obrane.


Staž s nepunim radnim vremenom

PITANJE:
Radila sam u jednom poduzeću kao spremačica 16 godina s nepunim radnim vremenom. Imam 60 godina života. Mogu li ostvariti pravo na mirovinu?

ODGOVOR:
 Zakonom o mirovinskom osiguranju  osiguranici koji su radili s nepunim radnim vremenom, izjednačeni su za ostvarivanje svih vrsta mirovine s osiguranicima koji rade puno radno vrijeme. Jedino se visina mirovine određuje prema navršenom mirovinskom stažu, a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom. To primjerice znači da osiguranik koji je  15 godina bio zaposlen s nepunim radnim vremenom i ostvario je ukupno 8 godina mirovinskog staža, ispunjava uvjet staža za starosnu mirovinu, koja se određuje za 8 godina mirovinskog staža. Dakle., ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za studeni 2017.
(u prosincu 2017.)

U Zavodu je bilo:

1485757 Osiguranika - ukupno

1275950  Radnici kod pravnih osoba
106994  Radnici kod fizičkih osoba
57411  Obrtnici
19501  Poljoprivrednici
20270  Samostalne profesionalne djelatnosti
106

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5525  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.01.2018.
broj prijava  2848
broj odjava  1602


opširnije

1231858 Korisnika mirovina - ukupno


503876 Korisnici starosnih mirovina
19514 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85137 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
186072 Korisnici prijevremene mirovine
224 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
196462 Korisnici invalidskih mirovina
240573 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668185 Korisnici mirovina - žene (54,24%)
563673 Korisnici mirovina - muškarci (45,76%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.539,04 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za listopad 2017. (6.014 kn) iznosi 58,85%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.286,57 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.192.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za studeni 2017.
(u prosincu 2017.)

U Zavodu je bilo 

153 150 korisnika doplatka za djecu za 289 671 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,21 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 384,85 kn. ... arhiva