HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Staž osiguranja - matična evidencija

Kako do potvrde o radnom stažu?

PITANJE
Molimo Vas da mi odgovorite kako mogu dobiti potvrdu o radnom stažu koji sam ostvarila u razdoblju od 30.06. 1972 do 31. 8. 1988. Potvrda mi je potrebna radi reguliranja starosne mirovine.

ODGOVOR
Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći možete podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) Središnjoj službi ili nadležnim područnim službama.
Zahtjev možete podnijeti neposredno na šalterima HZMO ili dostaviti pisanim putem.
Tiskanicu Zahtjeva za izdavanje potvrde o stažu i plaći /prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a možete preuzeti s internetske stranice HZMO pod rubrikom Tiskanice, točka 2.2. U zahtjevu navedite od kada do kada tražite utvrđivanje staža i kod kojeg poslodavca ste radili. Uz zahtjev priložite presliku radne knjižice.
  

Staž iz Domovinskog rata

PITANJE
Rođen sam 2. listopada 1953. a imam 30 godina i 8 mjeseci staža. Bio sam u Hrvatskoj vojsci (za vrijeme rata) 4 mjeseca. Ulazi li mi to u radni staž? Mogu li u mirovinu prije 65. godine života?

ODGOVOR
U mirovinu ćete moći tek kad navršite 65 godina života, za raniji odlazak u mirovinu nemate potrebne godine života. Pravilnikom o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu, donesenom na temelju članka 205. stavak 3. Zakona o obrani, osobama koje su zaposlene ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a nezaposlenim osobama ili osobama koje ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom koju, kao ovlašteno tijelo, izdaje Ministarstvo obrane.


Staž s nepunim radnim vremenom

PITANJE:
Radila sam u jednom poduzeću kao spremačica 16 godina s nepunim radnim vremenom. Imam 60 godina života. Mogu li ostvariti pravo na mirovinu?

ODGOVOR:
 Zakonom o mirovinskom osiguranju  osiguranici koji su radili s nepunim radnim vremenom, izjednačeni su za ostvarivanje svih vrsta mirovine s osiguranicima koji rade puno radno vrijeme. Jedino se visina mirovine određuje prema navršenom mirovinskom stažu, a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom. To primjerice znači da osiguranik koji je  15 godina bio zaposlen s nepunim radnim vremenom i ostvario je ukupno 8 godina mirovinskog staža, ispunjava uvjet staža za starosnu mirovinu, koja se određuje za 8 godina mirovinskog staža. Dakle., ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1563560 Osiguranika - ukupno

1328529  Radnici kod pravnih osoba
126880  Radnici kod fizičkih osoba
63941  Obrtnici
19480  Poljoprivrednici
19607  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5036  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2018.
broj prijava  3055
broj odjava  4974


opširnije

1233430 Korisnika mirovina - ukupno


503108  Korisnici starosnih mirovina
23560 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84162 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190335  Korisnici prijevremene mirovine
256 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192924  Korisnici invalidskih mirovina
239085  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668180 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565250 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,34 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2018. (6.276 kn) iznosi 56,79 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.294,25 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.550.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo 

138751 korisnika doplatka za djecu za 269 689 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 379,63 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 398,97 kn. ... arhiva