HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Povećane prijevremene starosne, najniže i invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme zaposlenja - isplata razlika povećanja za devet mjeseci od 3. studenoga 2008.

Zagreb, 04.11.2008.

U ponedjeljak, 3. studenog 2008., počela je isplata razlike mirovina u skladu s izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2008. za tri skupine korisnika, i to za korisnike prijevremene starosne mirovine, najniže mirovine i invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme zaposlenja, koji su mirovine ostvarili od 1. siječnja 1999.
Korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama, sredstva na ime razlike mirovina od siječnja do rujna 2008. isplaćena su 3. studenoga, a korisnicima kojima se mirovinska primanja isplaćuju na adresu, Hrvatska pošta d.d. započela je isplatu 4. studenoga 2008.
Mirovine ovih korisnika trajno su povećane s mirovinom za listopad (isplata u studenome 2008.), a također će, nakon ovog prevođenja, korisnici dobiti i nova rješenja o visini mirovine.

Podsjećamo na to da se prijevremena starosna mirovina trajno umanjivala do 18% (mirovine ostvarene do 17. prosinca 2002.), odnosno do 20,4% (mirovine ostvarene nakon toga dana). Od 1. siječnja 2008. prijevremena starosna mirovina trajno se umanjuje za 0,15% za svaki mjesec ostvarivanja mirovine prije dobi propisane za starosnu mirovinu, a najviše za 9% u slučaju 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu.
Prosječna prijevremena starosna mirovina iznosi oko 2.250,00 kn što znači da bi se povećala od 4,50 kn do 321,75 kn, odnosno u prosjeku oko 240,00 kn.

Korisnicima prijevremene starosne mirovine koji ostvaruju najnižu mirovinu ponovno će se odrediti i prijevremena starosna i najniža mirovina, a isplaćivat će se ona mirovina koja će za korisnika biti povoljnija.

Od 1. siječnja 2008. povoljnije se određuje i najniža mirovina korisnika koji imaju 31 i više godina mirovinskog staža. Naime, do 31.prosinca 2007. koeficijent najniže mirovine za godinu mirovinskog staža iznad 30 godina bio je upola manji u odnosu na koeficijent za godine staža do 30 godina.

Od 1. siječnja 2008. najniža mirovina iznosi  52,46 kn za sve godine mirovinskog staža, što znači da se povećavaju najniže mirovine određene na temelju 31 i više godina mirovinskog staža, za mirovine koje su  ostvarene nakon 18. prosinca 2002. Najniže mirovine ostvarene prije tog datuma određene su na način koji je propisan ovim Zakonom, pa se te mirovine neće povećati.

Primjerice, najniža mirovina za 32 godine staža (i mirovinski faktor 1) koja iznosi 1.691,98 kn, nakon ponovnog određivanja, iznosit će 1.746,56 kn.
Najniža mirovina za 35 godina staža iznosit će 1.910,30 kn, za 38 godina staža 2.074,04 kn, a za 40 godine staža iznosit će 2.183,20 kn.

Nadalje, mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme zaposlenja povećava se s 0,3333 na 0,5 (mirovina se povećava za 50%), te s 0,5 na 0,6667 za korisnike čija je invalidnost posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti (mirovina se povećava za 33%).
Prosječna invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi oko 900,00 kn dok bi nakon ponovnog određivanja trebala iznositi oko 1.340,00 kn.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1595446 Osiguranika - ukupno

1360934  Radnici kod pravnih osoba
123348  Radnici kod fizičkih osoba
68181  Obrtnici
19227  Poljoprivrednici
18951  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4720  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240266 Korisnika mirovina - ukupno


505233  Korisnici starosnih mirovina
30488 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85513 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197907  Korisnici prijevremene mirovine
301 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184038  Korisnici invalidskih mirovina 1
236786  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669908 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570358 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.787,08  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2019. (6.420kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.576,17 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.371.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo 

155294 korisnika doplatka za djecu za  303973 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,50 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,60kn. ... arhiva