HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Vlatko Mrša nagrađen za poseban doprinos u mirovinskom osiguranju

Šibenik, 29.09.2009.

U povodu Dana grada Šibenika i blagdana njegova zaštitnika sv. Mihovila, 29. rujna, u šibenskoj gradskoj vijećnici je 28. rujna 2009. održana svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama. Prisutnima su se obratili predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Ninić, šibensko-kninski župan Goran Pauk, biskup šibenski msgr. Ante Ivas, te gradonačelnik dr. Ante Županović. Nagradu za životno djelo posmrtno je dobio Vice Vukov za izniman umjetnički doprinos, a Vlatko Mrša dobio je nagradu za posebni doprinos ostvaren u području mirovinskog osiguranja. Nagradu grada dobio je među ostalima i Anđelko Runjić za doprinos u razvoju ekonomskih znanosti i odgoju mladih šibenskih ekonomista. U ime nagrađenih zahvalu je uputio gospodin Vlatko Mrša.
Vlatko Mrša gotovo je čitav svoj radni vijek, od pripravnika, referenta mirovinskog osiguranja, kontrolora rješenja iz mirovinskog osiguranja, šefa odsjeka, načelnika odjela, do 2000. godine kada je imenovan na dužnost predstojnika Područne službe u Šibeniku, proveo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Sudjelovao je u pripremi propisa iz područja mirovinskog osiguranja kao član Stručne skupine Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja, član Povjerenstva za mirovinsku reformu Vlade RH i član Stručne skupine Ministarstva rada i socijalne skrbi. Objavio je, zajedno s drugim autorima, četiri knjige o mirovinskoj reformi u Hrvatskoj i Zakonu o mirovinskom osiguranju te brojne stručne članke u specijaliziranim izdanjima, a iskazao se i kao stručni predavač na brojnim seminarima o mirovinskom osiguranju.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva