Zaposlenici Zavoda

Na dan 31. prosinca 2017. u stručnoj službi Zavoda - područnim službama/uredima i Središnjoj službi bila su zaposlena 2547 radnika na neodređeno vrijeme i 20 radnika na određeno vrijeme – ukupno 2567 radnika.
U Zavodu je u 2017. godini 37,71% radnika bilo s visokom stručnom spremom (uključujući doktorate, specijalizacije i magisterije), 13,08 % s višom stručnom spremom, 46,63% sa srednjom stručnom spremom, a 2,57% radnika bilo je s nižim stupnjem stručne spreme.
Prema podacima o životnoj dobi radnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2017., od 2567 radnika do 25 godina života bilo je zaposleno 10 radnika ili 0,38%, između 25 i 30 godina života 79 radnika ili 3,07%, između 30 i 35 godina života 192 radnika ili 7,48%, između 35 i 40 godina života 299 radnika ili 11,64%, između 40 i 45 godina života 361 radnika ili 14,06%, između 45 i 50 godina života 426 radnika ili 16,59%, između 50 i 55 godina života 424 radnika ili 16,51%, između 55 i 60 godina života 507 radnika ili 19,75%, a iznad 60 i više godina života 269 radnika ili 10,47%. 

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču 2019.
(u ožujku 2019.)

U Zavodu je bilo:

1507243 Osiguranika - ukupno

1301847  Radnici kod pravnih osoba
101725  Radnici kod fizičkih osoba
59812  Obrtnici
19350  Poljoprivrednici
19321  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5103  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.04.2018.
broj prijava  3 370
broj odjava  1 910


opširnije

1239963 Korisnika mirovina - ukupno


504923  Korisnici starosnih mirovina
27883 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83253 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196112  Korisnici prijevremene mirovine
289 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
189606  Korisnici invalidskih mirovina
237897  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671732 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
568231 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.663,22  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2019. (6.400 kn) iznosi 57,24 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.169,29 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.337.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2019.
(u ožujku 2019.)

U Zavodu je bilo 

162968 korisnika doplatka za djecu za  312653 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,99 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn. ... arhiva