Zaposlenici Zavoda

Na dan 31. prosinca 2017. u stručnoj službi Zavoda - područnim službama/uredima i Središnjoj službi bila su zaposlena 2547 radnika na neodređeno vrijeme i 20 radnika na određeno vrijeme – ukupno 2567 radnika.
U Zavodu je u 2017. godini 37,71% radnika bilo s visokom stručnom spremom (uključujući doktorate, specijalizacije i magisterije), 13,08 % s višom stručnom spremom, 46,63% sa srednjom stručnom spremom, a 2,57% radnika bilo je s nižim stupnjem stručne spreme.
Prema podacima o životnoj dobi radnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2017., od 2567 radnika do 25 godina života bilo je zaposleno 10 radnika ili 0,38%, između 25 i 30 godina života 79 radnika ili 3,07%, između 30 i 35 godina života 192 radnika ili 7,48%, između 35 i 40 godina života 299 radnika ili 11,64%, između 40 i 45 godina života 361 radnika ili 14,06%, između 45 i 50 godina života 426 radnika ili 16,59%, između 50 i 55 godina života 424 radnika ili 16,51%, između 55 i 60 godina života 507 radnika ili 19,75%, a iznad 60 i više godina života 269 radnika ili 10,47%. 

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.02.2018.
broj prijava  3177
broj odjava  2404


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva