Projekt "Integralno upravljanje resursima Zavoda"(ERP 1) u produkciji od 1. svibnja 2010.

Zagreb, 18.06.2010.
Budući da je Projekt HZMO – ERP1 uspješno uveden u produkciju od 1. svibnja 2010., u Središnjoj službi HZMO-a u Zagrebu je 18. lipnja 2010. održana i kratka prezentacija implementacije Oracle E-Business Suitea (EBS) u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prezentaciju je održala Jelena Giljanović iz tvrtke IN2 d.o.o. iz Zagreba. Tom prigodom ravnatelj Zavoda Mile Rukavina i pomoćnica ravnatelja za ekonomske poslove Lidija Sokol zahvalili su voditeljici projekta Josipi Vidman i svim članovima projektnog tima kao i ostalim suradnicima na realizaciji ovog izuzetno zahtjevnog projekta.
 
ERP sustav, kao moderni integrirani sustav, omogućuje prelazak na novu procesno – orijentiranu organizaciju rada s potpunom informatičkom podrškom, podizanje razine kvalitete usluga, učinkovito praćenje i kontrolu na svim razinama, racionalno i transparentno trošenje proračunskih sredstava, brz i jednostavan pristup potrebnim informacijama, velikom broju analiza, te preciznim i pravodobnim izvještajima koji će omogućiti lakše donošenje odluka.
 
U prvoj fazi implementirana su četiri modula: glavna knjiga i plan, obveze, plaćanja i platni promet. Ujedno je dovršen razvoj sučelja za povezivanje postojećih aplikacija Zavoda, konverzija podataka, tranzicija podataka, potrebne nadogradnje i implementirana je napredna verzija HR-a. Postojeći modula za upravljanje ljudskim potencijalima podignut je na razinu R12 na kojoj su i ostali moduli. Tako je HZMO prvi u regiji implementirao verziju R12 Oracle EBS-a.
Implementacija ostalih modula ERP-a realizirat će se nakon osiguranja financijskih sredstava.



Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn.



 ... arhiva