Rok za prijavu i odjavu na mirovinsko osiguranje – s dosadašnjih 15 skraćen na 8 dana

Zagreb, 12.01.2011.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama» broj 121. od 28. listopada 2010. i stupio je na snagu 1. studenoga 2010. Zbog velikog broja izmjena i dopuna Zakona, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 9. studenoga 2010., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju koji je objavljen  u «Narodnim novinama» broj 130. od 22. studenoga 2010.

Između ostalog, novina je i izmjena roka za prijavu radnika na mirovinsko osiguranje. Podaci za vođenje matične evidencije, tj. podaci o početku osiguranja, prestanku osiguranja, promjenama tijekom osiguranja, kao i promjene podataka, moraju se prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u roku od osam dana od dana početka zaposlenja ili osiguranja ili od pravomoćnosti rješenja o svojstvu osiguranika i osnovici osiguranja, od dana prestanka zaposlenja ili osiguranja, odnosno od dana promjena tijekom osiguranja.

Skraćivanjem dosadašnjeg roka s 15 na 8 dana očekuje se ažurnije vođenje podataka o osiguranicima.

Podsjećamo da, ako poslodavac ne prijavi/odjavi osiguranje ili promjenu tijekom osiguranja ili to učini nakon proteka propisanog roka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 50.000,00 kn, a odgovorna osoba u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kn.
 

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva