HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Natječaji za zapošljavanje


Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 14.09.2018.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 14.09.2018.

 

natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:
1) viši stručni suradnik specijalist psiholog u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
2) viši stručni suradnik specijalist za razvoj karijera u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
3) viši stručni suradnik specijalist za edukaciju i stručno usavršavanje u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
4) stručni suradnik specijalist u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 
- opisi poslova radnih mjesta objavljenih u natječaju 31. kolovoza 2018. za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 31.08.2018.
 

 

 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 18.07.2018.


 

 

 

 

 
 

 
 

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1563560 Osiguranika - ukupno

1328529  Radnici kod pravnih osoba
126880  Radnici kod fizičkih osoba
63941  Obrtnici
19480  Poljoprivrednici
19607  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5036  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.09.2018.
broj prijava  2186
broj odjava  2257


opširnije

1233430 Korisnika mirovina - ukupno


503108  Korisnici starosnih mirovina
23560 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84162 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190335  Korisnici prijevremene mirovine
256 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192924  Korisnici invalidskih mirovina
239085  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668180 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565250 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,34 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2018. (6.276 kn) iznosi 56,79 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.294,25 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.550.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo 

138751 korisnika doplatka za djecu za 269 689 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 379,63 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 398,97 kn. ... arhiva