HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

S

 

A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

Smanjena sposobnost za rad
Trajno stanje nemogućnosti obavljanja poslova za koje je osiguranik osposobljen (profesionalna nesposobnost za rad);

Socijalna sigurnost
Jedan od ciljeva socijalne politike, tj. sigurnost od socijalnih rizika (u mirovinskom osiguranju:starost, invalidnost i smrt); sadržava sveobuhvatnost osoba i sveobuhvatnost zaštite od socijalnih rizika; u zemljama Zapada - sinonim za socijalno osiguranje;

Socijalno osiguranje
Skupni naziv za svih pet grana toga osiguranja (zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, osiguranje za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i osiguranje obiteljskih dodataka /doplatak za djecu/);

Socijalno pravo
Skup pravnih normi kojima je uređeno područje socijalnog osiguranja i socijalne skrbi, odnosno socijalne sigurnosti uopće u nekoj državi;

Središnji registar osiguranika
Ustanova koja vodi evidenciju o obveznim doprinosima, porezu na dohodak iz nesamostalnog rada i prirezu i porezu na dohodak; na drugoj razini mirovinskog sustava osiguranici su registrirani u Središnjem registru osiguranika, koji vodi evidenciju njihovih osobnih računa, prikuplja doprinose i transferira ih u mirovinske fondove i redovno izvještava osiguranike o stanju na njihovom računu;

Starosna mirovina
Ostvaruje se na temelju određene starosne dobi (različita za muškarce i žene) i navršenog određenog mirovinskog staža; visina mirovine zavisi od plaće ostvarene tijekom radnog vijeka osiguranika i navršenog mirovinskog staža;

vidi i: Mirovina

Staž osiguranja
Vrijeme provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju  nakon 15. godine života osiguranika; u pravilu staž osiguranja morao bi biti pokriven uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje (izuzetak: staž osiguranja u slučaju bivših političkih zatvorenika, prema istoimenom zakonu);

Sustav mirovinskog osiguranja
Skup međusobno povezanih subjekata, nositelja i ostalih institucija, čiji su međusobni odnosi uređeni odgovarajućim pravilima radi osiguranja materijalne i socijalne sigurnosti osiguranih osoba i članova njihovih obitelji, u slučaju nastupanja rizika starosti, invalidnosti ili smrti; u Republici Hrvatskoj sustav mirovinskog osiguranja obuhvaća:

  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (tzv. I stup)
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. II stup)
  • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. III stup)

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva