Priopćenje za javnost sa 37. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 20. veljače 2002. održana je 37. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Upravno vijeće HZMO-a, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, donijelo je Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu od 1800 kuna, s primjenom od 1. travnja 2002. i uputilo je na suglasnost Vladi Republike Hrvatske. Na temelju povećanja osnovice s 1700 na 1800 kuna, što je povećanje bruto osnovice za 5,88 posto, najniži mjesečni doprinosi za mirovinsko osiguranje za puno radno vrijeme povećali bi se s 331,5 na 351 kunu. Slijedom toga Upravno vijeće donijelo je i sve ostale odluke o povećanju osnovica osiguranja za samostalne obveznike plaćanja doprinosa za 5,88 posto.

Gospodarsko-socijalno vijeće kao tripartitno tijelo Vlade predložilo je najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa (što je ujedno i najniža plaća) od 1800 kuna kao privremeno rješenje do donošenja konačnog prijedloga u kojem će se razriješiti odnos najniže osnovice i najniže plaće.

Upravno je vijeće prihvatilo Program rada i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu. Prihvaćajući ove akte Upravno vijeće je odlučilo prema Vladi Republike Hrvatske pokrenuti inicijativu da isplata mirovina preko državne riznice bude u «prvom isplatnom krugu» jer upravo isplata mirovina treba imati prioritet početkom svakog mjeseca.

Na prijedlog Hrvatskog fonda za privatizaciju, Upravno vijeće dalo je suglasnost za ustupanje dionica osam trgovačkih društava u vlasništvu Zavoda Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo i to: BCS d.d. Zagreb, Euroing-Marketing d.o.o. Zagreb, Hoteli Punat d.d. Punat, HTP Šolta d.d. Nečujam, Naprijed d.d. Šibenik, Riječka tvornica konopa d.d. Rijeka, Turisthotel d.d. Zadar i Vatrotrade d.o.o. Split. Također je dana suglasnost za prodaju dionica putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za dva dionička društva, Jadrantrans d.d. Split i Razvitak d.d. Metković, koja su ostvarila uvjete za pokretanje stečajnog postupka.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva