Priopćenje za javnost sa 37. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 20. veljače 2002. održana je 37. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Upravno vijeće HZMO-a, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, donijelo je Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu od 1800 kuna, s primjenom od 1. travnja 2002. i uputilo je na suglasnost Vladi Republike Hrvatske. Na temelju povećanja osnovice s 1700 na 1800 kuna, što je povećanje bruto osnovice za 5,88 posto, najniži mjesečni doprinosi za mirovinsko osiguranje za puno radno vrijeme povećali bi se s 331,5 na 351 kunu. Slijedom toga Upravno vijeće donijelo je i sve ostale odluke o povećanju osnovica osiguranja za samostalne obveznike plaćanja doprinosa za 5,88 posto.

Gospodarsko-socijalno vijeće kao tripartitno tijelo Vlade predložilo je najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa (što je ujedno i najniža plaća) od 1800 kuna kao privremeno rješenje do donošenja konačnog prijedloga u kojem će se razriješiti odnos najniže osnovice i najniže plaće.

Upravno je vijeće prihvatilo Program rada i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu. Prihvaćajući ove akte Upravno vijeće je odlučilo prema Vladi Republike Hrvatske pokrenuti inicijativu da isplata mirovina preko državne riznice bude u «prvom isplatnom krugu» jer upravo isplata mirovina treba imati prioritet početkom svakog mjeseca.

Na prijedlog Hrvatskog fonda za privatizaciju, Upravno vijeće dalo je suglasnost za ustupanje dionica osam trgovačkih društava u vlasništvu Zavoda Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo i to: BCS d.d. Zagreb, Euroing-Marketing d.o.o. Zagreb, Hoteli Punat d.d. Punat, HTP Šolta d.d. Nečujam, Naprijed d.d. Šibenik, Riječka tvornica konopa d.d. Rijeka, Turisthotel d.d. Zadar i Vatrotrade d.o.o. Split. Također je dana suglasnost za prodaju dionica putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za dva dionička društva, Jadrantrans d.d. Split i Razvitak d.d. Metković, koja su ostvarila uvjete za pokretanje stečajnog postupka.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva