Priopćenje za javnost sa 41. sjednice Upravnog vijeća HZMO-a

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je na 41. sjednici održanoj 6. i u nastavku 11. rujna 2002. potvrdilo usklađivanje mirovina od 1. srpnja 2002. prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovina.

Od 1. srpnja mirovine veće 2,8 %

Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o rastu plaća i troškova života u prvom polugodištu 2002. donijelo Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2002. za 2,8%.
Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 41,12 kn povećana za polovicu zbroja porasta troškova života i promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prvom polugodištu 2002.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, porast troškova života u prvom polugodištu 2002. iznosio je 2,0%, a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u spomenutom razdoblju iznosilo je 3,6 %, tako da polovica zbroja iznosi 2,8%.
Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, nakon usklađivanja, od 1. srpnja 2002., iznosi 42,27 kn.

Za isti postotak povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, te najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža koja od 1. srpnja 2002. iznosi 40,98 kn.

Zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju za suglasnost za prodaju dionica

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim traži suglasnost za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi i putem javnog natječaja Upravno vijeće dalo je suglasnost za konačnu prodaju dionica 8 trgovačkih društava iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Suglasnost je dana za sljedeća društva: «Agrolaguna» d.d. Poreč, «Drvna industrija Papuk» d.d. Pakrac, «Hana» d.d. Našice , «Ledo» d.d. Zagreb, «Dubrovkinja trade» d.d. Dubrovnik, «Geotehnika» d.d. Zagreb, «Histria group holding» d.d. Umag i «Mornar» d.d. Makarska.

Prihvaćeni programi sanacije «DES-a» iz Splita i «SUVENIRA» iz Sirača

Upravno vijeće Zavoda je donijelo odluke o prihvaćanju programa sanacije «DES-a» iz Splita i «SUVENIRA» iz Sirača. Na temelju tih programa, a do konačne konsolidacije poslovanja  ovih ustanova za zapošljavanje invalida, dana je preporuka Upravi HMO d.o.o. da odobri pozajmice interventnih sredstava potrebnih za njihovu sanaciju i opstanak.

Obilježavanje 80. obljetnice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U pripremi je monografija pod nazivom «80 godina Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja», najavio je Srećko Vuković, ravnatelj Zavoda. Za početak prosinca priprema se i održavanje svečane akademije kojom će se obilježiti ova značajna obljetnica provedbe mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj, a tom prigodom bit će i promovirana i spomenuta monografija.

Na ovoj sjednici usvojeno je i redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanj – lipanj 2002.

 

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva