Zagre, 17. prosinca 2002. Promjena Zakona o mirovinskom osiguranju - prijevremena starosna mirovina

 

Radi povećanog interesa javnosti u vezi s promjenama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, u djelu u kojem se odnosi na ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu, ističemo da se ne mijenjaju uvjeti za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu, već izračun visine prijevremene starosne mirovine.

Za osiguranike koji pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvare do 17. prosinca 2002. umanjenje za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu iznosi 0,3 posto, a za osiguranike koji to pravo ostvare od 18. prosinca 2002. umanjenje za svaki mjesec iznosi 0,34 posto.

Što osiguranici mogu učiniti da bi se visina mirovine izračunavala prema dosadašnjim propisima tj. prema propisima važećim do 17. prosinca 2002.?

Svi osiguranici koji su već podnijeli zahtjev ili namjeravaju podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, a procijene da će im mirovina biti veća izračuna li se prema dosadašnjim propisima, mogu svoj zahtjev promijeniti. Važno je da u zahtjevu bude navedeno da pravo na mirovinu žele ostvariti (najkasnije) sa 17. prosincem 2002., a odjava s osiguranja mora nositi datum – najkasnije 16. prosinca 2002. Pri tome podnositelji zahtjeva, naravno, moraju voditi računa da na dan ostvarivanja prava imaju ispunjene uvjete – godine staža i godine života.

Kako bi ispunio svoju osnovnu zadaću, a to je provedba pozitivnih (važećih) propisa iz mirovinskog osiguranja te u vezi s tim omogućio promptno davanje odgovora na povećan broj upita i zahtjeva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je u tjednu od 16.12.2002. do 20.12.2002. produžio rad besplatnog otvorenog telefona – 0800 63 63 63 – od 9,00 do 18,00 sati, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u Središnjoj službi kao i u svim područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva