2003. godina

  

KLASA:140-13/3-12/3666

URBROJ:341-99-08/01-03/4

Zagreb, 12. lipnja 2003.

 

 

PRIOPĆENJE SVIM MEDIJIMA

 

 

 

ODRŽANA 47. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

U srijedu, 11. lipnja održana je 47. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a na kojoj se raspravljalo o redovnoj problematici Zavoda. Upravno vijeće je prihvatilo izvješća o poslovanju 'HMID'-a d.o.o. i Kapitalnog fonda d.d. te financijsko izvješće Zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2003.

 

Na prijedlog Zavoda, Upravno vijeće prihvatilo je 'Studiju o korekcijama Tablica aktuarske matematike' – prijedlog ispravaka i promjena koju je temeljem ugovora izradio Matematički odjel PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Naime, u radu stručne službe Zavoda primijećeni su različiti nedostaci ovog dokumenta kojeg čine tablice podijeljene u dva dijela: brojčane vrijednosti raznih aktuarskih veličina te formule kojima bi se trebalo valorizirati uplaćene doprinose, računati cijenu dokupa staža i naknade štete. Stoga su autori, a na temelju korekcije podataka o mortalitetu stanovništva u Republici Hrvatskoj, izračunali nove brojčane vrijednosti. Što se tiče formula kojima su se do sada obavljali različiti izračuni u sustavu mirovinskog osiguranja obavljene su bitne izmjene. Autori 'Studije o korekcijama Tablica aktuarske matematike' predložili su izostavljanje dosadašnjih formula za dokup staža i valorizaciju uplaćenih doprinosa te su izradili nove formule za naknadu štete koje su jednostavnije za primjenu te uvažavaju i teret budućih usklađivanja mirovina zbog čije isplate Zavod ima pravo na obeštećenje.

 

Upravno vijeće Zavoda prihvatilo je Izvješće o predstavkama i pritužbama za 2002. Tijekom 2002. Zavodu je bilo podneseno 2206 predstavki i pritužbi što u odnosnu prema ukupno riješenim zahtjevima u 2002. iznosi 0,3 posto. Iako se taj broj nije povećavao u odnosu na 2001. Zavod će učiniti sve da se i sadašnji  broj predstavki i pritužbi smanji u narednom razdoblju.

 

U skladu s prijedlozima područnih službi HZMO-a, Upravno vijeće Zavoda dalo je ravnatelju Zavoda prethodnu suglasnost za otpis dužnih doprinosa prema članku 14. Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava i člancima 26. i 27. Pravilnika o imovinsko-pravnim tražbinama te za potpis Ugovora o zamjeni dionica iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. kojim se zamjenjuju dionice Liburnije Riviera hoteli d.d. Opatija i Badela 1862 d.d. Zagreb iz portfelja Zavoda za dionice Plive d.d. Zagreb iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. Isto tako, Upravno vijeće Zavoda donijelo je odluku o davanju suglasnosti Hrvatskom fondu za privatizaciju za prodaju dionica 'PIK Vrbovec – mesna industrija' d.d. Vrbovec i 'Slavonije MK' d.d. Osijek iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

 

 

 

 

Odjel za odnose s javnošću 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.05.2019.
broj prijava   4 584
broj odjava  2 703


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva