Australija

Na ovim stranicama možete naći tiskanice koje trebate popuniti i potpisane dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ostvarivanja prava na mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb) i tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb). Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1' koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.

- ako podnosite zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu iz australskog socijalnog osiguranja, popunite tiskanicu 'Zahtjev za australsku mirovinu 2' (pdf, 454 kb), tiskanicu 'Prihodi i imovina' (pdf, 266 kb) i tiskanicu 'Radna sposobnost' (pdf, 464 kb).

Također, potrebno je da  vaš osobni liječnik popuni tiskanicu 'Izvješće liječnika koji liječi pacijenta (Izvan Australije)' (pdf, 607 kb – tiskanica 'Treating doctor's Report' – TDR). Napominjemo, da eventualne troškove popunjavanja ove tiskanice snosite sami.
Kao dio tiskanice 'Zahtjeva za australsku mirovinu 2' nalaze se 'Upute za australsku mirovinu 1', koje Vam služe radi lakšeg popunjavanja tiskanice zahtjeva.
Zahtjevu je također potrebno priložiti raspoloživu noviju medicinsku dokumentaciju.

 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.07.2019.
broj prijava   2 696
broj odjava  1 342


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva