HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.

Zagreb, 20.07.2009.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela je Odluku o prihvaćanju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu s provedbenim mjerama koje slijede prioritete politike zapošljavanja utvrđene u revidiranoj Lisabonskoj agendi o rastu zaposlenosti i radnim mjestima.
U 2009. godini počinje novi ciklus aktivnih mjera zapošljavanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja (Joint Assessment of the Employment Policy Priorities of the Republic of Croatia – JAP, pdf 547 KB objavljen na stranicama Europske komisije) koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, a 28. svibnja 2008. godine potpisali Povjerenik Europske komisije zadužen za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, Vladimir Špidla i Damir Polančec, Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. utvrđuju se osnovna načela državne politike zapošljavanja. Također se utvrđuju odgovornosti i definiraju zadaće za nadležna tijela državne uprave i javne ustanove u provedbi plana, te potiče njihovo zajedničko djelovanje te međusobna suradnja.

Ključni prioriteti koje Republika Hrvatska namjerava ostvariti kroz ovaj plan su:

- Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije žena primarne dobne skupine (posebice onih s niskim ili neodgovarajućim vještinama) na tržištu rada
Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije starijih osoba na tržištu rada
- Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije mladih ljudi na tržištu rada
- Rješavanje problema dugotrajne nezaposlenosti
- Smanjenje nesrazmjera vještina (neusklađenosti znanja i vještina radne snage s potrebama  tržišta rada) te povećanje ulaganja u ljudski potencijal kroz bolje obrazovanje i vještine
- Poboljšanje prilagodljivosti radnika i poduzeća
- Dobro upravljanje
- Izgradnja administrativnih kapaciteta


Mjera u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

- izvadak - (stranica 16)

"3.2. Cilj: Povećati razinu zapošljivosti i stopu participacije starijih osoba

Provedbena mjera:
3.2.1. Razviti politiku za poticanje aktivnog starenja i osigurati postojanje odgovarajućih poticaja radnicima da ostanu na tržištu rada, uz istovremeno obeshrabrivanje prijevremenog umirovljenja.

Provedbena aktivnost:
3.2.1.2. Informirati javnost (poslovnu zajednicu i umirovljenike) o mogućnostima rada uz mirovinu putem sredstava javnog informiranja i besplatnog telefona.
Ciljane skupine: Umirovljenici, poslodavci.
Rok provedbe: Kontinuirano.
Indikator provedbe: Broj tiskanih materijala, održanih informativnih televizijskih i radio emisija te informativnih skupova, WEB stranica HZMO-a.
Financijska sredstva: Iz sredstava Državnog proračuna u okviru redovnih aktivnosti. 
Nositelj aktivnosti: HZMO"

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.  (internetske stranice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske)

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva