Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.

Zagreb, 20.07.2009.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela je Odluku o prihvaćanju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu s provedbenim mjerama koje slijede prioritete politike zapošljavanja utvrđene u revidiranoj Lisabonskoj agendi o rastu zaposlenosti i radnim mjestima.
U 2009. godini počinje novi ciklus aktivnih mjera zapošljavanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja (Joint Assessment of the Employment Policy Priorities of the Republic of Croatia – JAP, pdf 547 KB objavljen na stranicama Europske komisije) koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, a 28. svibnja 2008. godine potpisali Povjerenik Europske komisije zadužen za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, Vladimir Špidla i Damir Polančec, Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. utvrđuju se osnovna načela državne politike zapošljavanja. Također se utvrđuju odgovornosti i definiraju zadaće za nadležna tijela državne uprave i javne ustanove u provedbi plana, te potiče njihovo zajedničko djelovanje te međusobna suradnja.

Ključni prioriteti koje Republika Hrvatska namjerava ostvariti kroz ovaj plan su:

- Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije žena primarne dobne skupine (posebice onih s niskim ili neodgovarajućim vještinama) na tržištu rada
Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije starijih osoba na tržištu rada
- Povećanje razine zapošljivosti i stope participacije mladih ljudi na tržištu rada
- Rješavanje problema dugotrajne nezaposlenosti
- Smanjenje nesrazmjera vještina (neusklađenosti znanja i vještina radne snage s potrebama  tržišta rada) te povećanje ulaganja u ljudski potencijal kroz bolje obrazovanje i vještine
- Poboljšanje prilagodljivosti radnika i poduzeća
- Dobro upravljanje
- Izgradnja administrativnih kapaciteta


Mjera u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

- izvadak - (stranica 16)

"3.2. Cilj: Povećati razinu zapošljivosti i stopu participacije starijih osoba

Provedbena mjera:
3.2.1. Razviti politiku za poticanje aktivnog starenja i osigurati postojanje odgovarajućih poticaja radnicima da ostanu na tržištu rada, uz istovremeno obeshrabrivanje prijevremenog umirovljenja.

Provedbena aktivnost:
3.2.1.2. Informirati javnost (poslovnu zajednicu i umirovljenike) o mogućnostima rada uz mirovinu putem sredstava javnog informiranja i besplatnog telefona.
Ciljane skupine: Umirovljenici, poslodavci.
Rok provedbe: Kontinuirano.
Indikator provedbe: Broj tiskanih materijala, održanih informativnih televizijskih i radio emisija te informativnih skupova, WEB stranica HZMO-a.
Financijska sredstva: Iz sredstava Državnog proračuna u okviru redovnih aktivnosti. 
Nositelj aktivnosti: HZMO"

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.  (internetske stranice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske)

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva