Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009. za poreznu prijavu

Zagreb, 01.02.2010.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestit će korisnike mirovina o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009., ako su isplaćena za 2009., te o svotama obračunatoga dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovine i svotama plaćenog poreza, prireza i posebnog poreza na mirovine preko Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2010., koju će korisnici primiti u veljači 2010. Obavijest će korisnicima mirovina dostaviti HZMO ako mirovinu primaju preko Pošte ili poslovne banke u kojoj su otvorili račun za isplatu mirovine.
Korisnicima mirovine koji neće biti obaviješteni o isplaćenim mirovinskim primanjima preko Obavijesti i korisnicima koji zatraže izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga, nadležne će službe Zavoda od početka veljače 2010. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009.
Obavijest o mirovinskim primanjima za siječanj 2010. ili potvrdu o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009. korisnici mirovina prilažu uz poreznu prijavu koju će do 28. veljače 2010. podnijeti nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema svom mjestu prebivališta.
Prijavu poreza na dohodak mogu podnijeti korisnici mirovina koji su u 2009. ostvarili samo dohodak od mirovine na koju je obračunat i uplaćen porez, ako prema Zakonu o porezu na dohodak imaju pravo na povrat uplaćenog poreza.
Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose zaposleni korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnici mirovina koji su uz svoju mirovinu primili i mirovinu naslijeđenu nakon smrti drugog korisnika mirovine te drugi umirovljenici koji su u 2009. ostvarili uz dohodak od mirovine i neki drugi dohodak.
Nasljednicima nakon smrti korisnika mirovine, koji su u 2009. primili naslijeđenu mirovinu nakon smrti korisnika mirovine, nadležne službe Zavoda izdaju potvrde o isplati naslijeđene mirovine koju prilažu poreznoj prijavi. 
Napominjemo da Zavod neće obavještavati korisnike niti izdavati potvrde korisnicima i nasljednicima o mirovinskim primanjima koja su u 2009. isplaćena za prethodne godine jer se ti podaci ne iskazuju u poreznoj prijavi za 2009. Navedene podatke Zavod dostavlja Poreznoj upravi u skladu s poreznim propisima, pa molimo korisnike da se ne obraćaju službama Zavoda sa zahtjevom za izdavanje takve potvrde.
Zavod ne izdaje potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009. niti članovima obitelji koji ne plaćaju porez jer su primali obiteljsku mirovinu nakon smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te djeci, odnosno djeci i zaposlenoj majci ili ocu koji su primali mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju jer se mirovine ovih korisnika ne smatraju oporezivim dohotkom od nesamostalnog rada, pa potvrdu nije potrebno priložiti poreznoj prijavi.
Također, korisniku mirovine ili članu obitelji korisnika obiteljske mirovine koji su uzdržavani članovi obitelji korisnika mirovine ili drugom poreznom obvezniku Zavod ne izdaje dodatne potvrde jer im je (osim djeci) dostavio Obavijest ili izdao potvrdu. Status uzdržavanog člana obitelji, na temelju podnesene porezne prijave, utvrđuje Porezna uprava prema podacima o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2009. koje joj je Zavod dostavio. Djeci koja su u 2009. primala obiteljsku mirovinu, a uzdržavani su članovi obitelji, Zavod ne dostavlja Obavijest niti izdaje potvrdu o isplaćenim mirovinskim primanjima jer je njihova mirovina neoporeziv dohodak, a status uzdržavanog člana obitelji već je utvrđen.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 12.07.2019.
broj prijava   2 886
broj odjava  1 864


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva