Publikacija „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ isključivo u digitalnom obliku

Zagreb, 10.05.2010.

 

Publikacija  „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ od broja - 1/2010. (travanj 2010.)- koji je objavljen danas, odlukom ravnatelja Zavoda, ubuduće će izlaziti isključivo u digitalnom obliku (javno je dostupna na internetskim stranicama Zavoda od 2003.), u istoj dinamici izlaženja kao i do sada (četiri puta godišnje).


Ukoliko se želite prijaviti na listu primatelja obavijesti o objavi novih brojeva, koje će vam biti poslane na vašu adresu elektroničke pošte, molimo Vas prijavite se OVDJE (unosom vaše adrese elektroničke pošte). Prijava i odjava na listu primatelja obavijesti o objavi novih brojeva moguća je u bilo kojem trenutku preko internetskih stranica Zavoda, nakon čega će na vašu adresu e-pošte doći molba za potvrdu odabira (klikom na poveznicu –url ili link).

- internetska stranica na kojoj se nalazi novi broj „Statističkih informacija HZMO-a“, broj 1/2010 (travanj 2010.)
- internetska stranica na kojoj se možete prijaviti na listu primatelja obavijesti o objavi novoga broja

U sklopu otvaranja i približavanja Zavoda kao moderne javne ustanove za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti te doplatka za djecu osiguranicima, korisnicima i ukupnoj javnosti, Zavod unapređuje i modernizira izdavanje i svojih publikacija. Krajem 2009. osnovana je i počela izlaziti prva, isključivo digitalna, publikacija („Novosti-Newsletter HZMO“), a od sada s klasičnog u digitalni oblik prelazi i izlaženje publikacije „Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“, pri čemu publikacija zadržava dosadašnji oblik, sadržaj i dinamiku izlaženja kao i glavnog urednika i redakciju.
Prednosti prelaska na digitalno izdanje publikacije su višestruke. Omogućava se veća dostupnost publikacije širokom krugu potencijalnih korisnika, te ostvaruje brži i dinamičniji kontakt s cjelokupnom javnošću, medijima, građanima i institucijama. Budući da se publikacija više ne izrađuje i distribuira u papirnatom obliku nego isključivo digitalno (PDF), postižu se i odgovarajuće uštede Zavodu.
Prelazak s tiskanog na isključivo digitalno izdanje znači daljnji korak prema još većoj otvorenosti Zavoda javnosti, te boljoj komunikaciji s korisnicima usluga Zavoda, kao i svim zainteresiranim korisnicima.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva