Isplata mirovina za srpanj 2013.

Zagreb, 06.08.2013.
 U petak, 9. kolovoza 2013., počinje isplata mirovina za srpanj 2013. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
 
Također, podsjećamo da se sve dodatne informacije o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja mogu dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, na INFO telefonima Zavoda 0800 – 63 63 63 (besplatni), 01/ 4891 – 666, kao i na internetskoj stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr
 



Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2015.
(u listopadu 2015.)

U Zavodu je bilo:

1459211 Osiguranika - ukupno

1231782 Radnici kod pravnih osoba
117181 Radnici kod fizičkih osoba
61947 Obrtnici
20967 Poljoprivrednici
20927 Samostalne profesionalne djelatnosti
205 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6202 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.11. 2015.
1805  prijave
2081  odjave


opširnije

1224783 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za rujan 2015. (isplata u listopadu 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za za 2037 korisnika (36 korisnika mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 2001 u inozemstvu). 


507421 Korisnici starosnih mirovina
8594 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
87619 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
167675 Korisnici prijevremene mirovine
71 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
208596 Korisnici invalidskih mirovina
244807 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

665097 Korisnici mirovina - žene (54,30%)
559686 Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)
1:1,19 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.381,82 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2015. (5.712 kn) iznosi 59,21%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 33 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 2.446,88 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 63 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 23. llstopada  2015.

opširnije

3.062.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2015.
(u listopadu 2015.)

U Zavodu je bilo 

189 845 korisnika doplatka za djecu za 350 753 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 358,49 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 367,38 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 128.861.000 kn.

 ... arhiva