Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Novi model obiteljskih mirovina od 1. siječnja 2023.

Mirovine

Novi model obiteljskih mirovina od 1. siječnja 2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 119/22), stupio je na snagu 1. siječnja 2023., izmijenjen je model obiteljskih mirovina kako bi se korisnicima povećalo ukupno mirovinsko primanje omogućavanjem isplate dijela obiteljske mirovine uz korištenje starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine.

Novosti od 1. siječnja 2023.

Povećava se mirovinski faktor za izračun visine obiteljske mirovine:
  • s dosadašnjeg 0,7 za jednog člana obitelji na 0,77
  • s dosadašnjeg 0,8 za dva člana obitelji na 0,88
  • s dosadašnjeg 0,9 za tri člana obitelji na 1,0
  • te za četiri i više članova obitelji na 1,1.
Povećanje mirovinskog faktora predviđeno je i za korisnike obiteljske mirovine ostvarene prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako je to za njih povoljnije.
 
Zatečenim korisnicima obiteljske mirovine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je po službenoj dužnosti, počevši od 1. siječnja 2023. odredio obiteljsku mirovinu s povećanim mirovinskim faktorom bez donošenja rješenja, stoga za navedeno povećanje nije potrebno podnositi zahtjev.

Omogućeno je članu obitelji (bračnom/izvanbračnom drugu/razvedenom bračnom drugu s dosuđenim pravom na uzdržavanje/životnom partneru ili neformalnom životnom partneru), uz korištenje starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine, korištenje i dijela obiteljske mirovine.

Koji su uvjeti za korištenje dijela obiteljske mirovine?
  • navršenih 65 godina života
  • udovica/udovac je jedini korisnik obiteljske mirovine (uz iznimku da se isplata dijela obiteljske mirovine može odrediti onom članu obitelji koji koristi obiteljsku mirovinu uz druge članove obitelji kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili opća nesposobnost za rad ili uz dijete kojem je priznat status osobe s invaliditetom)
  • ako ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj (I. i II. stup) ne prelazi iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine (80 x AVM koji od 1. siječnja 2024. iznosi 12,26 EUR = 980,80 eura).

Kako se određuje pripadajući dio obiteljske mirovine?
Iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini od 27% od obiteljske mirovine za jednog člana obitelji, a propisuje se najniži i najviši iznos.

Najniži iznos određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (ali ne više od 50% pripadajuće obiteljske mirovine), a najviši iznos dijela obiteljske mirovine, ako je zbroj starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i dijela obiteljske mirovine veći od 80 AVM-a, isplaćuje se u visini razlike do 80 AVM-a (AVM se usklađuje dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja).  

Za korisnike obiteljske mirovine određene u visini najniže odnosno najviše mirovine dio obiteljske mirovine određuje se od najniže, odnosno najviše mirovine.

Korisniku starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine kojemu se uz mirovinu ostvarenu iz Republike Hrvatske isplaćuje i mirovina iz inozemstva, visina inozemne mirovine neće se uzimati u ukupnu svotu mirovine radi utvrđivanja prelazi li iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine.
 
Kako predati zahtjev?
Pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine ostvaruje se na temelju zahtjeva korisnika mirovine.

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine trebaju podnijeti:
  • korisnici kojima su već ranije priznata oba prava (na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i na obiteljsku mirovinu) trebaju podnijeti samo zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu, a nije im priznato pravo na obiteljsku mirovinu trebaju podnijeti dva zahtjeva, i to: zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu, a nije i na starosnu mirovinu, trebaju podnijeti dva zahtjeva: zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine.
Korisnik mirovine (starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine) kojemu nije priznato pravo na obiteljsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje tog prava i ne prije 1. siječnja 2023.

Korisnik obiteljske mirovine kojemu nije priznato pravo na starosnu mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava tog prava i ne prije 1. siječnja 2023.

Korisniku mirovine kojemu je priznato pravo i na osobnu i na obiteljsku mirovinu, a zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnese najkasnije do 31. prosinca 2023., isplata dijela obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 12 mjeseci unatrag, a najranije od 1. siječnja 2023.

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine može se podnijeti u svim područnim službama/uredima HZMO-a, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani.

Tiskanica zahtjeva može se preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama, a dostupna je i u područnim službama/uredima HZMO-a.

Video
Letak
Česta pitanja i odgovori
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi