Mirovinska reforma od 1.1. 1999.

NAJVAŽNIJE PROMJENE U PRVOM STUPU JAVNOGA MIROVINSKOG SUSTAVA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (PAYG)

DRUGI I TREĆI STUP MIROVINSKOG SUSTAVA

OSTVARIVANJE MIROVINE OSIGURANIKA DRUGOG STUPA

KORISNI LINKOVI


NAJVAŽNIJE PROMJENE U PRVOM STUPU JAVNOGA MIROVINSKOG SUSTAVA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (PAYG)

Zakonom o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 1999., u prvom stupu javnoga mirovinskog sustava međugeneracijske solidarnosti nastale su veoma značajne promjene u odnosu na prijašnji sustav mirovinskog osiguranja, koji je važio do 31. prosinca 1998.:

 • podignute dobne granice za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za pet godina, uz prijelazno razdoblje od 1999. do 2007. godine
 • nova definicija invalidnosti, koja je bitno različita i restriktivnija od prijašnje definicije invalidnosti:
  - profesionalna nesposobnost za rad
  - opća nesposobnost za rad
 • profesionalna rehabilitacija kao jedino pravo na temelju preostale radne sposobnosti
 • ovlašteni vještaci (umjesto invalidskih komisija)
 • obvezna revizija svakog nalaza i mišljenja o invalidnosti
 • obvezni kontrolni pregled osiguranika koji je stekao pravo na temelju invalidnosti zbog profesionalne nesposobnosti za rad
 • ukidanje prava na temelju preostale radne sposobnosti
 • prevođenje prijašnjih prava na raspoređivanje, odnosno zaposlenje na drugom poslu i prava na rad sa skraćenim radnim vremenom od 1. siječnja 1999. na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad
 • nova mirovinska formula za određivanje mirovine:
  mirovina = najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi × mirovinski staž × polazni faktor = osobni bodovi × mirovinski faktor × aktualna vrijednost mirovine (M = NPVB × S × PF = OB × mf × AVM)
 • produljenje obračunskog razdoblja iz kojega se uzimaju plaće za određivanje mirovine (1999. – 10, 2000. – 13, 2001. – 16, 2002. – 19 godina itd.).

Ukinuta su prava na:

 • minimalnu mirovinu
 • zaštitni dodatak uz mirovinu
 • novčanu naknadu za tjelesno oštećenje zbog bolesti i ozljede izvan rada kao pravo na staž po toj osnovi
 • u sustavu mirovinskog osiguranja ukinuto je pravo na osposobljavanje djece sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvitku (ostvaruje se u sustavu socijalne skrbi)
 • doplatak za pomoć i njegu

uz osiguranje stečenih prava.

Uveden je:

 • novi institut najniže mirovine (snažan element načela solidarnosti)
 • drukčije uređena najviša mirovina (Zakon o najvišoj mirovini)
  Mmax = 3,8 × S × PF = OB × MF × AVM
 • novi institut osnovne mirovine korisnicima mirovine iz prvog stupa koji su osigurani u drugom stupu.


DRUGI I TREĆI STUP MIROVINSKOG SUSTAVA

Sustav obveznoga mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (drugi stup) i sustav dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (treći stup):

 • počinju 1. siječnja 2002.
 • osiguranici:
  - koji su 1. siječnja 2002. mlađi od 40 godina
  - između 40 i 50 godina starosti prema vlastitom izboru (mogu se opredijeliti do 30. lipnja 2002.), s tim da je odluka trajna i neopoziva
 • osiguranici drugog stupa plaćaju doprinos u prvome stupu po stopi od 15% i doprinos u drugom stupu po stopi od 5% od osnovice za obračun doprinosa

Dakle, ulaskom u drugi stup mirovinskog sustava ne povećava se stopa doprinosa.

 • sredstva doprinosa po stopi od 5% svakoga osiguranika idu na njegov osobni račun (ta sredstva su njegovo vlasništvo)
 • svaki osiguranik drugog stupa opredjeljuje se za jedan od osnovanih obveznih mirovinskih fondova. Sredstva ostvarena doprinosima na osobnim računima osiguranika prikupljaju se u izabranom mirovinskom fondu
 • mirovinski fond nije pravna osoba
 • mirovinski fond osniva i njime upravlja mirovinsko društvo.


OSTVARIVANJE MIROVINE OSIGURANIKA DRUGOG STUPA

 • osiguranik drugog stupa mirovinskog sustava ostvaruje pravo na mirovinu u drugom stupu kada ispuni uvjete za stjecanje prava na mirovinu u prvom stupu prema ZOMO
 • osiguranik ostvaruje pravo na dvije mirovine, jednu iz prvog stupa i drugu iz drugog stupa
 • mirovina iz prvog stupa sastoji se od dva dijela:
  - prvi dio – za mirovinski staž navršen do 31. prosinca 2001. mirovina se određuje prema mirovinskoj formuli iz članka 74. do 81. ZOMO
  - drugi dio – za mirovinski staž navršen nakon 1. siječnja 2002. određuje se osnovna mirovina
 • osnovna mirovina određuje se kao zbroj dijelova mirovine određenih u visini:
  - 0,25% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini za svaku godinu mirovinskog staža navršenog nakon 1. siječnja 2002. i
  - 25% od aktualne vrijednosti mirovine za osobne bodove ostvarene nakon 1. siječnja 2002.


KORISNI LINKOVI:

www.regos.hr

 www.hanfa.hr

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.06.2019.
broj prijava   3 493
broj odjava  2 601


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva