Izmjenama ZOMO-a utvrđeni rokovi za dostavu podataka o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi (tiskanica MPP-1)

Zagreb, 27.02.2019.
Zakonom o mirovinskom osiguranju i Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje propisano je da su obveznici doprinosa (npr. poslodavci) dužni dostavljati Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na propisanim prijavama podatke važne za provedbu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, odnosno za priznanje svojstva osiguranika i prava na mirovinu.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, od 1. siječnja 2019. izmijenjen je i dopunjen članak 108. navedenog Zakona  prema kojem su u postupcima ostvarivanja prava na mirovinu obveznici dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti Zavodu podatke o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi (MPP-1), dok u postupku kontrole podataka osiguranika i prikupljanja nedostajućih podataka rok za dostavu traženih podataka iznosi 30 dana. 
Obveznici doprinosa bili su dužni i do 31. prosinca 2018. dostavljati Zavodu prijavu - promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) u postupku kontrole podataka osiguranika, odnosno ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, ali nije bio propisan rok za njezinu uspostavu. To je u pojedinim slučajevima rezultiralo nedostavljanjem prijava Zavodu, što je postupke ostvarivanja prava na mirovinu nepotrebno produljivalo. 
Dopunjenim prekršajnim odredbama navedenog Zakona (čl. 172. st. 2. toč. 1.), pravna sigurnost potvrđena je na  istovjetan način kao i u svim drugim propisanim slučajevima, na način da ako poslodavac ne dostavi podatak  o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi (MPP-1) ili to učini nakon propisanog roka, podliježe mogućoj prekršajnoj odgovornosti odnosno izricanju novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kn. 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva