HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održani razgovori s osiguranicima koji su ostvarili staž osiguranja u Hrvatskoj i Srbiji

Zagreb, 03.04.2009.

Regionalni ured Vijeća Europe u Skopju, zadužen za IPA Program za koordinaciju socijalne sigurnost i i reforme u socijalnoj sigurnosti (zajednički program Europske Komisije i Vijeća Europe) organizirao je "Dane razgovora" između zavoda za mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje Republike Hrvatske i zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje Republike Srbije.

Dani razgovora održali su se u Zagrebu, 1. i 2. travnja 2009. godine, u prostorijama Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na ovim danima razgovora prisustvovali su predstavnici nadležnih zavoda Republike Hrvatske i Republike Srbije koji su, između ostalog, pružali besplatnu pravnu pomoć osobama koje ostvaruju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te zdravstvenog osiguranja primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Hrvatske i Srbije.

Predstavnice HZMO-a bile su Teodora Marinović, Ksenija Milić-Štrkalj, Anica Glavičić i Lenka Pirić, a predstavnica HZZO-a bila je Sandra Špoljar.
Predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije bili su Aleksandra Todorović, Verica Radunović, Srđan Tomin i Tatjana Hrnjez, a iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Snežana Kalinić.

Najčešća pitanja osiguranika i korisnika mirovina odnosila su se na ubrzanje postupka radi ostvarenja prava iz mirovinskog osiguranja u Republici Srbiji ili prethodnog utvrđivanja staža osiguranja navršenog u Republici Srbiji.

Na ovim danima razgovora osiguranici su dobili detaljne informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu, i to  prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u Republici Hrvatskoj te prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Republici Srbiji.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva