Održani razgovori s osiguranicima koji su ostvarili staž osiguranja u Hrvatskoj i Srbiji

Zagreb, 03.04.2009.

Regionalni ured Vijeća Europe u Skopju, zadužen za IPA Program za koordinaciju socijalne sigurnost i i reforme u socijalnoj sigurnosti (zajednički program Europske Komisije i Vijeća Europe) organizirao je "Dane razgovora" između zavoda za mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje Republike Hrvatske i zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje Republike Srbije.

Dani razgovora održali su se u Zagrebu, 1. i 2. travnja 2009. godine, u prostorijama Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na ovim danima razgovora prisustvovali su predstavnici nadležnih zavoda Republike Hrvatske i Republike Srbije koji su, između ostalog, pružali besplatnu pravnu pomoć osobama koje ostvaruju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te zdravstvenog osiguranja primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Hrvatske i Srbije.

Predstavnice HZMO-a bile su Teodora Marinović, Ksenija Milić-Štrkalj, Anica Glavičić i Lenka Pirić, a predstavnica HZZO-a bila je Sandra Špoljar.
Predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije bili su Aleksandra Todorović, Verica Radunović, Srđan Tomin i Tatjana Hrnjez, a iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Snežana Kalinić.

Najčešća pitanja osiguranika i korisnika mirovina odnosila su se na ubrzanje postupka radi ostvarenja prava iz mirovinskog osiguranja u Republici Srbiji ili prethodnog utvrđivanja staža osiguranja navršenog u Republici Srbiji.

Na ovim danima razgovora osiguranici su dobili detaljne informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu, i to  prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u Republici Hrvatskoj te prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Republici Srbiji.
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.06.2019.
broj prijava   2 272
broj odjava  3 899


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva