Medicinsko vještačenje – razmjena iskustava

Zagreb, 26.11.2013.
U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, u Središnjoj službi u Zagrebu, 26. studenoga 2013. održan je radni sastanak predstavnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Sastanak je održan radi razmjene informacija i iskustava  u postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu kao i  u cilju poboljšanje suradnje te razmjeni informacija i iskustava u postupku vještačenja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnim osiguranju.
Sastanku su prisustvovali predstavnici  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: Srećko Vuković, ravnatelj Zavoda Jadranka Perasić,dr.med. zamjenica ravnatelja, Teodora Marinović, pomoćnica ravnatelja,  prim.dr.sc. Nada Šikić, načelnica Odjela medicinskog vještačenja Sektora za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, Nina Kujundžić Pokrajac,dr.med načelnica Odjela medicinskog vještačenja Sektora za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa Europske unije, Zdravko Klancir, viši koordinator za organizaciju poslovnog sustava, Ivona Župan, viši kontrolor u Odjelu za odnose s javnošću te dr. sc. Filip Dujmović, glasnogovornik Zavoda, predstavnici Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije: mag. Dean Premik, direktor Sektora za medicinsko vještačenje, Boris Gačnik, direktor Sektora za mirovinsko osiguranje i Emilija Čurić Pirc, dr.med. načelnica Odjela vještačenja u drugom stupnju, predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije: Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje, Miloš Nikač, pomoćnik direktora i Milan Nešić, viši savjetnik, predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije: Aleksandar Milošević,dr.med. direktor Sektora za medicinsko vještačenje, Dika Kajević,dr.med. načelnik Odjela medicinskog vještačenje u prvom stupnju i Milan Avakumović,dr.med. načelnik Odjela za kontrolu nalaza.
Medicinsko vještačenje u hrvatskom mirovinskom osiguranju uređeno je osim Zakonom o mirovinskom osiguranju i Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju.
Poslove medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju obavljaju, kao pojedinci, u prvostupanjskom postupku liječnici – ovlašteni vještaci, a u drugostupanjskom postupku liječnici – viši vještaci koji su radnici Zavoda. Oni donose nalaz i mišljenje o invalidnosti na temelju koje se stječu određena zakonska prava. Ti nalazi podliježe reviziji  koju obavlja  Samostalni sektor za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti, koji je od 1.siječnja 2013. organiziran je u okviru Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Prema sadašnjoj organizaciji rada u Zavodu, vještačenje se odvija u prvostupanjskom postupku u 5 područnih službi i 14  područnih ureda, u drugostupanjskom postupku u Odjelu medicinskog vještačenja Sektora provedbe Središnje službe u Zagrebu te vještačenje primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa EU u Odjelu medicinskog vještačenja Sektora za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa Europske unije Središnje službe u Zagrebu. Od 1. siječnja 2014. kao posebna ustrojstvena jedinica Zavoda, uspostavlja se Centar za medicinsko vještačenje  radi provođenje dodatne medicinske obrade i provjere priložene medicinske dokumentacije te kvalitetnijeg i ažurnijeg vještačenja uz pojačanu kontrolu.
Postupak vještačenja  primjenom međunarodnih  ugovora  o socijalnom osiguranju i pravnih propisa   EU provodi HZMO na temelju zahtjeva osiguranika, postupak prema odredbama nacionalnih propisa. Vještak ovlašten za uspostavu liječničkog stručnog mišljenja za potrebe inozemnog nositelja osiguranja obavlja vještačenje i uspostavlja za Sloveniju obrazac E 213 – ˝Detaljno medicinsko izvješće˝ te za Srbiju obrazac HR/SRB 207 – ˝Liječničko stručno mišljenje˝. Treba napomenuti da nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka HZMO-a ne obvezuje stranog nositelja mirovinskog osiguranja u ocjenjivanju radne sposobnosti, što vrijedi i u obrnutom slučaju.
Predstavnici triju nositelja mirovinskih osiguranja razmijenili su informacije o organizaciji poslova medicinskog vještačenja unutar svojih Zavoda te razmijenili iskustva vezano uz postupke obavljanja revizije. Na kraju je izraženo obostrano zadovoljstvo ovim sastankom i dogovorena je daljnja suradnja.


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva