Financijski izvještaji prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje  1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
str.1
 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (Obrazac PR-RAS (VP 151))
str. 2.
 
- Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2017. godine (Obrazac BILVP 152)
str. 17
 
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (Obrazac RAS-funkcijski VP 154)
str. 22
 
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (Obrazac P-VRIO(VP 156))
str. 25.
 
- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2017. godine (Obveze(VP 159))
str. 26- Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
str. 1
 
- Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskom klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
str. 6
 
- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
str. 6
 
- Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017.
str. 7
 
- Bilješke uz Bilancu stanje na dan 31. prosinca 2017.godine
str. 7