Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 6/2019., srpanj 2019. (stanje na dan 30. lipnja 2019.)

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 6/2019., srpanj 2019. (stanje na dan 30. lipnja 2019.). U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o:  broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2018. godine), broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 30. lipnja 2019.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2018. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2014. do 2018.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do siječnja 2019. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2018. godine), te o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema mjesecima za 2018. i  razdoblju siječanj-lipanj u 2019., prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2013. do 2017., te usporednim prikazom razdoblja I.-VI. 2018. i I.-VI. 2019.) te o kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2013. do srpnja 2019.), područnim službama/uredima i županijama, s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 30. lipnja 2019.).
Tiskovine Zavoda, uključujući i "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" dostupne su u digitalnom obliku, na internetskoj stranici, u potkategoriji "Publikacije". Radi što bolje informiranosti i dostupnosti statističkih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svim zainteresiranim korisnicima, u 2003. godini pokrenut je projekt izdavanja biltena sa statističkim podacima koji se vode i obrađuju u Zavodu. Prvi broj  'Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' tiskan je u svibnju 2003., i do broja 8 iz 2003. objavljivane su mjesečno, a nakon toga tromjesečno, od broja 4/2018. opet izlaze kao mjesečnik. Od broja 1/2010.- travanj 2010., 'Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' izlaze isključivo u digitalnom obliku, te su kao i do sada javno dostupne na internetskim stranicama Zavoda.