Kanada

DRŽAVA MEĐUNARODNI UGOVOR NADLEŽNI NOSITELJ
Kanada Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade ('Narodne novine, Međunarodni ugovori', broj 16/98); stupio je na snagu 1. 5. 1999.


detaljniji podaci objedinjeni su u tematskom broju Glasovnice

 "INTERNATIONAL OPERATIONS – AB
SERVICE CANADA
P.O. BOX 2710, MAIN STATION
EDMONTON, ALBERTA T5J 4C2
CANADA
http://www.servicecanada.gc.ca/