2014

Korisnici mirovina za prosinac 2013. (u siječnju 2014.)
Korisnici mirovina za siječanj 2014. (u veljači 2014.)
Korisnici mirovina za veljaču 2014. (u ožujku 2014.)
Korisnici mirovina za ožujak 2014. (u travnju 2014.)
Korisnici mirovina za travanj 2014. (u svibnju 2014.)
Korisnici mirovina za svibanj 2014. (u lipnju 2014.)
Korisnici mirovina za lipanj 2014. (u srpnju 2014.)
Korisnici mirovina za srpanj 2014. (u kolovozu 2014.)
Korisnici mirovina za kolovoz 2014. (u rujnu 2014.)
Korisnici mirovina za rujan 2014. (u listopadu 2014.)
Korisnici mirovina za listopad 2014. (u studenom 2014.)
Korisnici mirovina za studeni 2014. (u prosincu 2014.)Osiguranici za prosinac 2013. (u siječnju 2014.)
Osiguranici za siječanj 2014. (u veljači 2014.)
Osiguranici za veljaču 2014. (u ožujku 2014.)
Osiguranici za ožujak 2014. (u travnju 2014.)
Osiguranici za travanj 2014. (u svibnju 2014.)
Osiguranici za svibanj 2014. (u lipnju 2014.)
Osiguranici za lipanj 2014. (u srpnju 2014.)
Osiguranici za srpanj 2014. (u kolovzu 2014.)
Osiguranici za kolovoz 2014. (u rujnu 2014.)
Osiguranici za rujan 2014. (u listopadu 2014.)
Osiguranici za listopad 2014. (u studenom 2014.)
Osiguranici za studeni 2014. (u prosincu 2014.)


 

Osiguranici mirovinskog osiguranja za siječanj 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za veljaču 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za ožujak 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za travanj 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za svibanj 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za lipanj 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za srpanj  2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za kolovoz 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za rujan 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za listopad 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za studeni 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja
Osiguranici mirovinskog osiguranja za prosinac 2014. prema županijama, općinama i osnovama osiguranja