Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu za 2003.

Pravo na doplatak za djecu, prema odredbama Zakona o doplatku za djecu («Narodne novine», broj 94/01) u 2003. godini mogu ostvariti svi oni korisnici čiji dohodovni cenzus iznosi 40% proračunske osnovice. Budući da je proračunska osnovica ostala ista (3.326,00 kn) i u ovoj godini doplatak za djecu mogu ostvariti korisnici kojima ukupni prihod svih članova kućanstva ne prelazi 1.330,40 kuna mjesečno po članu.

Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu moraju obnoviti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Prema tome, svi koji su doplatak dobivali do 28. veljače 2003., ako žele ostvarivati dječji doplatak bez prekida, moraju (ako to još nisu do sada učinili) obnoviti zahtjev za ovu godinu.

Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon 1. ožujka 2003., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Rad službe

Kako bi se što bolje i u što kraćem roku obavio ovaj opsežan posao (oko 270 000 korisnika doplatka za djecu), te informirali korisnici, služba Zavoda je poduzela sljedeće:

q       Tiskan je letak s osnovnim podacima u vezi s podnošenjem zahtjeva za doplatak za djecu koji se može dobiti na šalterima svih područnih službi Zavoda. Letak sadrži podatke o uvjetima i dokumentima koji su potrebni za ostvarivanje tog prava.

q       Informacije se mogu dobiti na govornom automatu Zavoda - broj 060-103-103. Svi koji nazovu taj broj dobit će podatke u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu za stare i nove korisnike. Isto tako, sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti na Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 (od 12 do 14 sati svakim radnim danom) i preko Call centra – broj 01/ 4891 – 666 (od 8 do 16 sati svakog radnog dana) te na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr.

 

U Područnoj službi u Zagrebu, A. Žaje 44, gdje se očekuje i najviše zahtjeva, informacije se mogu dobiti na brojevima telefona 01/4595-931 i 01/4595-932, a privremeno će tijekom veljače biti uvedeno novo radno vrijeme - od 8,00 do 18,00 sati uz otvaranje dodatnih šaltera na kojem će se zaprimati zahtjevi korisnika doplatka za djecu.

 

Podsjećamo da se zahtjevi mogu poslati i poštom.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva