Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama - Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija

Vijesti

Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama - Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija

Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama - Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija

16.04.2020.
 
Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija, zbog izvanredne situacije izazvane virusom SARS-coronavirus-2, obavijestile su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u Republici Hrvatskoj, s obzirom na potrebu dostavljanja tiskanice potvrde o životu. 
 
Obavijest se odnosi na korisnike mirovine iz austrijskog, danskog, slovačkog, slovenskog i švicarskog osiguranja koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj, kako slijedi.
 
Republika Austrija 
Glavna direkcija Zavoda za mirovinsko osiguranje Republike Austrije (PVA Pensionsversicherungsanstalt) dostavila je informaciju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da će iznimno ove godine, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih Covidom-19, nastavno isplaćivati mirovinu korisnicima koji imaju boravište izvan Republike Austrije čak i kada ovjerene potvrde o životu nisu pravovremeno zaprimljene u nadležnoj austrijskoj ustanovi. U slučaju da korisnici mirovine iz austrijskog osiguranja dostave potvrdu o životu, istu će austrijska ustanova uzeti u obzir.
 
Danska
Uzimajući u obzir praktične izazove uzrokovane pandemijom zbog Covid-19, prvenstveno zbog činjenice da mnogi ljudi starije životne dobi zbog zdravstvene ugroze imaju ograničenu slobodu kretanja te destabilizaciju rada poštanskih ureda u nekoliko država, danska ustanova nadležna za isplatu davanja obavijestila je sve države članice Europske unije/ EFTE da korisnicima mirovine koji borave izvan Danske neće slati tiskanice potvrde o životu do daljnjeg, a koje inače u uobičajenim okolnostima dostavlja tijekom svibnja radi ovjere pri nadležnim tijelima i ustanovama.
 
Slovačka
Agencija za socijalno osiguranje (SIA - Sociálna poisťovňa) obavijestila je da će se korisnicima mirovine s boravištem izvan Slovačke koji nisu pravovremeno dostavili potvrdu o životu i dalje nastaviti isplaćivati mirovinu. Međutim, Agencija za socijalno osiguranje će tim korisnicima dostaviti poseban obrazac s napomenom da svaki korisnik osobnim potpisom potvrdi činjenicu da je živ. Istovremeno, potrebno je dodatno navesti razlog zbog kojeg nadležno tijelo ili ustanova u državi njegova boravišta nisu mogli ovjeriti njegov potpis. Potvrda se Agenciji za socijalno osiguranje može poslati putem pošte, na elektroničku adresu podatelna@socpoist.sk, ili na njenim internetskim stranicama, u dijelu pod nazivom Centar za informacije i savjete, Formulár pre otázky / Question form        (prijevod obrasca pomoću Google Translate na hrvatski jezik). 
Agencija za socijalno osiguranje će prihvatiti sve potvrde koje budu zaprimljene elektroničkim putem no potrebno je izvornike dostaviti naknadno, kad to bude moguće. Informacije i obavijesti o ukidanju ovih privremenih mjera i načina postupanja dostavit će se pravovremeno.
 
Adresa Agencija za socijalno osiguranje je:
Sociálna poisťovňa 
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 
813 63 Bratislava 1 
Slovačka
 
 
Republika Slovenija
Zavod za starosno i invalidsko osiguranje Slovenije i dalje će isplaćivati mirovine svim korisnicima mirovine iz slovenskog osiguranja koji imaju boravište u inozemstvu. Svake godine u rujnu odnosno listopadu Zavod za starosno i invalidsko osiguranje Slovenije provjerava potvrde o životu za one korisnike koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj a nisu obuhvaćeni automatskom razmjenom podataka između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.
 
 
Švicarska Konfederacija
Uzimajući u obzir činjenicu da izvanredno zdravstveno stanje (zaraza stanovništva, ukidanje poštanskog prometa, itd.) može prouzročiti stanovite poteškoće umirovljenicima (npr. umirovljenici su primili švicarski obrazac “Potvrde o životu” prije donošenja mjera), švicarska ustanova odlučila je pojednostaviti postupke. Zato, izvanredno kao i tijekom neodređenog vremenskog razdoblja, prihvaća samopotvrde o životu umirovljenika. Samopotvrda o životu mora sadržavati potpis samog umirovljenika, a priložena joj mora biti preslika osobne iskaznice ili putovnice.  
 
Korisnici mirovine mogu navedene dokumente poslati faksom ili na e-mail adrese, ovisno o tome je li priznato pravo na starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu iz švicarskog osiguranja.
 
Email: AVS-46@zas.admin.ch OAIE@zas.admin.ch
Faks +41 58 461 97 05 +41 58 461 99 50
 
Potrebno je da osiguranici pod stavkom ‘predmet’ navedu svoj švicarski broj socijalnog osiguranja, ime i datum rođenja.  
 
Umirovljenici koji se nalaze u teškoj situaciji  mogu kontaktirati švicarsku ustanovu u hitnim slučajevima telefonom (+41 58 461 91 11). 
Korisne informacije su također raspoložive na mrežnoj stranici (www.zas.admin.ch). 
 
Ako je umirovljenik izgubio ili ne posjeduje obrazac dostavljen poštom, obrazac može preuzeti s internetske stranice (engleska verzija – također su raspoložive i druge jezične verzije):https://www.zas.admin.ch/zas/en/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/controle-de-l-exitence-en-vie-.html  .
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi