HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

HMO

 

 

  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE
društvo  s  ograničenom  odgovornošću  za   poslovno  savjetovanje

Opći  podaci
Skraćeni  naziv :    HMO d.o.o.
Sjedište  društva :  Zagreb, Mihanovićeva  3
Sjedište uprave :    Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b
Osnivač  društva : Hrvatski  zavod  za  mirovinsko  osiguranje
Temeljni  kapital :  20.000,00 kuna
MBS :                    80055550        (Trgovački  sud  u Zagrebu)
OIB:                       80983571963


Tijela  društva
       - skupština
       - nadzorni  odbor
       - uprava

• Skupštinu  društva  čini  osnivač društva .
• Nadzorni  odbor  čine  tri  člana  koje  bira  i  opoziva  Skupština  društva.
• Upravu  društva  čini  jedan  član – direktor  društva – kojeg  imenuje  i  opoziva Skupština društva.

Organizacija  društva – shema

 

 

O  društvu - općenito

Trgovačko  društvo  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  osnovano  je    24.04.1992. godine kao   dioničko  društvo  , Ugovorom  kojeg  su  sklopili  tadašnji  Republički  fond  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja radnika  Hrvatske  i  Republički   fond  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja  individualnih  poljoprivrednika  Hrvatske.
Dana 15.03.1996.  godine  Trgovački  sud  u Zagrebu  izvršio je  upis  preoblikovanja  trgovačkog  društva  HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  dioničko  društvo za  financiranje i  investiranje  u  društvo   s  ograničenom   odgovornošću  za  poslovno  savjetovanje .
S  obzirom  na  kontinuirano  povećavanje  vlasničkog  portfelja  Hrvatskog  zavoda za  mirovinsko  osiguranje  i  niza  novih, specijaliziranih, poslova  koji su  se  s  tim u  vezi  pojavili  te  Ugovora  o  gospodarenju  dionicama i poslovnim  udjelima  zaključenog dana  27.07.2000. godine   između Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje  i  Hrvatskog   fonda  za  privatizaciju,  Skupština  trgovačkog  društva HRVATSKO  MIROVINSKO  OSIGURANJE  d.o.o. donijela  je 15.12.2000. godine  Odluku o  promjeni  djelatnosti  na  način  da  se  u  sudskom  registru Trgovačkog  suda  upiše  nova  djelatnost  pod  nazivom "poslovno savjetovanje", a iz  registra  briše djelatnost  pod  nazivom  "posredovanje u poslovanju vrijednosnim  papirima".
Temeljem   svih navedenih  promjena    Društvo  danas  posluje  pod  nazivom  HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE  društvo  s  ograničenom  odgovornošću  za  poslovno  savjetovanje.

Djelatnosti   društva

U skladu s Odlukom Skupštine Društva od 15. prosinca 2000. godine trgovačko društvo HMO d.o.o. registrirano je za obavljanje slijedećih djelatnosti :
• ostalo financijsko posredovanje
• upravljanje holding društvima
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

U okviru registriranih djelatnosti Društvo se bavi administrativno tehničkim  poslovima  vezanim za portfelj Zavoda  u okviru kojih :
• vodi sve propisane  knjigovodstvene i druge evidencije o trgovačkim društvima  koja čine portfelj Zavoda 
• surađuje s  pravnom službom Zavoda u sudskim postupcima koji se voda radi naplate dividende
• priprema i vodi sudske postupke neophodne za naplatu svih potraživanja ostvarenih prodajom  trgovačkih
  društava iz portfelja Zavoda
• vodi brigu i poduzima sve potrebne aktivnosti u vezi s naplatom svih dospjelih potraživanja

Sve poslove Društvo obavlja u svoje ime , a za račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , što je posebno regulirano Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju  sklopljenog 15. ožujka 2006. između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. , Dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju , od 14. siječnja 2009. te Dodatka II. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju, od 13. srpnja 2012.

 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva