HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Objašnjenja

ELEKTRONIČKE USLUGE ZAVODA POSTAJU DIO ELEKTRONIČKIH JAVNIH USLUGA

Obavještavamo korisnike da od 10. lipnja 2014. elektroničke usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postaju dio elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani.
Od toga dana Zavod ne dodjeljuje Korisnička imena i lozinke za pristup elektroničkim uslugama.
Svi korisnici koji  posjeduju Korisničko ime i lozinku dodijeljenu u Zavodu i  već koriste elektroničke usluge Zavoda, bit će u mogućnosti uz dosadašnju uslugu, koristiti i usluge ostalih ustanova upotrebom postojećeg Korisničkog imena i lozinke, bez potrebe dolaženja na šaltere Zavoda, kada obave zamjenu postojećeg Korisničkog imena i lozinke s novim, dodijeljenim u sustavu e-Građani.
Postojeći korisnici s valjanim korisničkim imenom i lozinkom dobivenom od Zavoda, mogu preko internetskih stranica Zavoda www.mirovinsko.hr ili www.gov.hr  odabrati prijavu na Osobni korisnički pretinac i slijediti upute za zamjenu korisničkog imena i lozinke dodijeljenog u Zavodu.
Nakon toga omogućit će se izrada ePass vjerodajnice (korisničko ime i lozinka za e-Građane) kojeg će dalje koristiti za jedinstveno prijavljivanje u e-usluge.
Svi građani koji do sada nemaju dodijeljeno korisničko ime i lozinku, a žele postati korisnici usluga e-Građani u okviru koje je, uz ostale  i usluga elektroničkog poslovanja Zavoda, trebaju se registrirati u poslovnicama Financijske agencije (FINA), na posebno označenim mjestima za e-Građane, gdje će dobiti jedinstveni elektronički identitet. Popis poslovnica FINE u kojima možete zatražiti vjerodajnice za e-Građane (ePass, mToken) možete naći na adresi http://www.fina.hr/poslovnice.
e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske, preko kojeg se građanima omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava e-Građani: www.gov.hr na kojoj možete dobiti i više informacija o usluzi.

Objašnjenje uz «Elektronički zapis»

Od 1. srpnja 2013., možete uz posjedovanje Korisničkog imena i lozinke elektroničkim putem zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Klikom na «Elektronički zapis» možete :

• zatražiti izdavanje elektroničkog zapisa o Vašem radnopravnom statusu
• izvršiti uvid u status i pregled izdanih elektroničkih zapisa.

Nakon što se prijavite i zatražite elektronički zapis, elektronički zapis biti će Vam dostavljen na e-mail adresu navedenu u zahtjevu, odnosno možete elektronički zapis preuzeti s korisničkih stranica Zavoda.

Elektronički zapis prikazuje se u PDF formatu i sadrži:
-     identifikacijske podatke
-     podatke o stečenom obrazovanju
-     podatke o prijavama na mirovinsko osiguranje (poslodavac/obveznik doprinosa, osnova osiguranja, početak
      osiguranja, prestanak osiguranja, radno vrijeme – broj sati dnevno, stvarna stručna sprema, potrebna stručna  
      sprema, općina rada/prebivališta, ugovor o radu sklopljen na puno/nepuno radno vrijeme, na
      određeno/neodređeno vrijeme i trajanje staža osiguranja).

 

Trajanje staža osiguranja ne iskazuje se za :
- ona razdoblja za koja  postoji podatak o početku osiguranja, a ne postoji podatak o prestanku osiguranja
- osiguranike koji su sami obveznici plaćanja  doprinosa
- staž osiguranja s povećanim trajanjem
- staž osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljanja druge djelatnosti
- poseban staž  i  mirovinski staž ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu.

Za navedena razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staža utvrdit će se  pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

Podatak o radnom odnosu na određeno/neodređeno vrijeme prikazuje se za razdoblja osiguranja nakon kolovoza 2005.

U nazivu "Poslodavac / obveznik doprinosa" prikazuje se posljednji naziv koji je obveznik-poslodavac u baze podataka HZMO-a evidentirao prijavama o promjeni podataka, u skladu s provedenom promjenom u odgovarajućem registru.
 

Objašnjenje uz «Provjeru vjerodostojnosti«

Klikom na «Provjera vjerodostojnosti» možete provjeriti vjerodostojnost elektroničkog zapisa.

Provjeri vjerodostojnosti izdanog elektroničkog zapisa možete pristupiti izravno s naslovnice Internetske stranice u okviru Online usluga  koja je dostupna bez korištenja Korisničkog imena i lozinke.

Provjera se obavlja klikom na «Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti elektroničkog zapisa»

Očitavanjem bar-koda ili upisom broja dokumenta ispod bar-koda, te upisom kontrolnog broja u predviđena polja za to prikazat će se izvornik elektroničkog zapisa. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u elektroničkom obliku, Zavod potvrđuje točnost dokumenta i stanja podataka u trenutku izrade dokumenta .

Objašnjenja uz upit «Prijavno odjavni podaci»


Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a želite saznati je li vas vaš poslodavac prijavio na mirovinsko osiguranje ili odjavio s osiguranja, kliknite na «Prijavno odjavni podaci»
Klikom na «Prijavno odjavni podaci» možete vidjeti:

• svoje podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu odnosno obvezniku podnošenja prijave (naziv i adresa), o datumu prijave na osiguranje i datumu odjave s osiguranja, o radnom vremenu na koje ste (bili) prijavljeni i o osnovi osiguranja.

Objašnjenja uz upit  «Podaci o stažu, plaći i osnovici»

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije) i želite vidjeti vaše podatke o stažu i plaći o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, kliknite na «Podaci o stažu, plaći i osnovici»
Klikom na «Podaci o stažu, plaći i osnovici» možete vidjeti:

• podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za vas za pojedine godine prijavio poslodavac. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu odnosno obvezniku podnošenja prijave (naziv i adresa), godini prijave, o efektivnom i beneficiranom (povećanom) stažu, o satima provedenim na radu i na bolovanju i satima za koje je isplaćivana naknada plaće, te podatke o ukupnoj plaći isplaćenoj za vrijeme rada i o svotama naknade plaće ili svoti osnovice.
 

Objašnjenja uz upit « Podaci o drugom dohotku»

Ako ste ostvarili drugi dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje i želite vidjeti koliko je novca uplaćeno te pripadajući staž osiguranja klikom na «Podaci o drugom dohotku» vidjet će te svoje

  • podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu/isplatitelju drugog dohotka, MBPS/MBG obveznika obračunavanja odnosno plaćanja doprinosa, svotu dohotka, godinu u kojoj je dohodak ostvaren, te ukupno utvrđeni drugi dohodak po godinama kao i izvedeni staž osiguranja koji vam po zakonu pripada za ostvareni dohodak.

Podatke o drugom dohotku mogu vidjeti svi – i osiguranici i korisnici mirovina i druge osobe koje ostvaruju drugi dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko.

Objašnjenja uz upit «Gdje je moj zahtjev?»

Ako ste kao osiguranik ili kao korisnik prava podnijeli zahtjev HZMO-u za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i/ili doplatka za djecu, na ovim stranicama možete vidjeti:
  • podatke o tome gdje se trenutno nalazi vaš spis, odnosno u kojoj je fazi postupak u povodu vašeg zahtjeva.

 

Objašnjenja uz upit «Informativni izračun«

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a želite saznati kolika bi bila visina vaše mirovine u ovoj ili sljedećoj godini, kliknite na «Unos podataka potrebnih za informativni izračun«.

Klikom  na „«Unos podataka potrebnih za informativni izračun« možete zatražiti izračun:

• starosne mirovine
• prijevremene starosne mirovine
• starosne mirovine bez ispunjenih uvjeta.

Ako ste već ranije zatražili izračun mirovine, kliknite na «Pregled izračuna«
Klikom  na «Pregled izračuna« možete vidjeti jedan ili više datuma na koje je mirovina izračunata. Klikom na  pojedini datum možete vidjeti izračun mirovine na odabrani datum te podatke o  plaćama, osnovicama i naknadama na temelju kojih su utvrđeni vrijednosni bodovi za pojedinu godinu i izračunata mirovina.

Informativni izračun mogu zatražiti i vidjeti samo osiguranici, tj. oni kojima još nije pravomoćnim rješenjem priznato pravo na mirovinu. Korisnicima mirovine  je svota mirovine određena u rješenju o priznanju prava na mirovinu, pa njima na web stranicama ne izračunavamo mirovinu.

 

Objašnjenja uz pretkompletiranje

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a u idućih 12 mjeseci namjeravate podnijeti zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu kliknite na «Pretkompletiranje».

Klikom na «Pretkompletiranje» možete saznati više o samom postupku pretkompletiranja i pokrenuti postupak pretkompletiranja popunjavanjem i slanjem Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Svrha postupka je kompletiranje i kontrola podataka o stažu osiguranja i plaći, odnosno osnovici prije podnošenja zahtjeva za mirovinu radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na mirovinu kada zahtjev bude podnese.
Ako želite saznati u kojoj je fazi postupak u povodu poslane obavijesti, odnosno gdje se trenutačno nalazi vaš spis, kliknite na link «Gdje je moj zahtjev?».
Nakon završetka postupka pretkompletiranja, prikupljene podatke možete vidjeti klikom na «Prijavno odjavni podaci i podaci o stažu i plaći» i «Podaci o drugom dohotku».
Na vaš zahtjev na kućnu adresu dostaviti ćemo vam sljedeće potvrde:

• potvrdu o prijavama na osiguranje
• potvrdu o stažu i plaći.

 
Objašnjenja uz "Kalkulator DD"
 

Od 22. prosinca 2014. HZMO je omogućio korištenje nove elektroničke usluge „Kalkulator doplatka za djecu“. Kalkulator omogućava zainteresiranim građanima, da putem ove aplikacije unutar on-line usluge „Korisničkih stranica HZMO-a izračunaju:

- uvjet dohodovnog cenzusa
- pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i
- dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama čl. 16., 17. i 18. Zakona o doplatku za djecu.
  

brošura: Online usluge - Korisničke stranice, elektronički zapis, provjera vjerodostojnosti (pdf, 1,8 MB)

Sva pitanja koja eventualno imate, možete postaviti na ovim web stranicama u rubrici Pitanja, a  radnim danom od 8,00-16,00 sati možete nazvati info telefone Zavoda +3851/45-95-011  i  +3851/45-95-022  ili se obratiti savjetnicima za stranke u Središnjoj službi ili u najbližoj područnoj službi / područnom uredu.


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva