Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Digitalna pristupačnost

Digitalna pristupačnost

Digitalna pristupačnost

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obvezan je osigurati pristupačnost svojeg mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.).
 
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište www.mirovinsko.hr.
 
 
Status usklađenosti
Mrežno sjedište www.mirovinsko.hr Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019. te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  zbog određenih neusklađenosti odnosno iznimki koje su navedene u nastavku.
 
Na mrežnom sjedištu www.mirovinsko.hr Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ispunjena je velika većina obaveznih zahtjeva i dodatnih preporuka europskog standarda EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) u koji su implementirane Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) v2.1 te Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) v2.0 i User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) v2.0, u skladu s inicijativom za digitalnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.
 
 
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
 

a) neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
 
Mrežno sjedište www.mirovinsko.hr Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznimno velikim dijelom usklađeno je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, na snazi od 23. rujna 2019., a iznimke od toga očituju se u sljedećem:
 
  • U smislu korištenja standardnih elemenata za HTML forme (HTML form elements) s kojima se omogućava lakše i logično kretanje po mrežnoj stranici, uključene su opcije za automatsko ispravljanje pogrešaka pri unosu teksta i sva ostala pomoćna rješenja. Uz iznimku, automatsko ispravljanje pogrešaka podržano je samo za tekstualna polja HTML formi te ovisi o postavkama korištenog internetskog preglednika.
 
  • Izuzev slika, kontrast teksta i tekstualnih okvira na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu mrežne stranice je dobar odnosno jak te postoji opcija za promjenu kontrasta.
 
  • U osiguranju zahtjeva za pristupačnost na audio i videozapisima mrežnog sjedišta koristi se službeni YouTube kanal Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te posljedično dostupne funkcionalnosti odnosno ograničenja platforme YouTube.
 
  • PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Worda, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
 

b) nerazmjerno opterećenje
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019.
 

c) sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019., sadržaje mrežnih stranica, uključujući različite oblike uredskih datoteka (npr. PDF datoteke), prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio i/ili videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, internetske karte i ostalo kvalificira kao arhivu te se kao takva izuzima od primjene Zakona. Pod arhivom u smislu ovoga Zakona smatraju se svi sadržaji koji nisu potrebni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za postupke u tijeku, niti se ažuriraju niti se uređuju nakon 23. rujna 2019.
 
 
Podizanje razine pristupačnosti
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti mrežnog sjedišta www.mirovinsko.hr kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište, a sve iz plemenitog uvjerenja da svaka osoba ima pravo na neovisan, dostojanstven, ravnopravan i udoban život.
 
Unatoč uloženim iznimnim naporima i resursima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da sve mrežne stranice i dostupni sadržaji na mrežnom sjedištu www.mirovinsko.hr učini u najvećoj mogućoj mjeri dostupnim, odnosno pristupačnim, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti, a u potpunom skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019. To može biti posljedica nepronalaženja ili trenutačnog nepostojanja najprikladnijeg i optimalnog tehnološkog rješenja.
 
U daljnjim kontinuiranim nadogradnjama i poboljšavajući korisničko iskustvo mrežnog sjedišta www.mirovinsko.hr, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje implementirat će što je moguće veći broj preporuka za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvišoj mogućoj mjeri, primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1), inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C).
 
 
Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti
Izjava je prvi put pripremljena i objavljena 4. rujna 2020., u skladu s Predloškom izjave o pristupačnosti koji je usklađen s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te utvrđen Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018.
 
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji s vanjskim pružateljem usluge podrške održavanja mrežnog sjedišta. Izjava je 07. prosinca 2022. zadnji put preispitana i ažurirana u skladu s implementiranim poboljšanjima na mrežnim stranicama mrežnog sjedišta www.mirovinsko.hr.
 
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019. te Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
 
Zahtjev možete podnijeti:
  • elektroničkom poštom: pristupacnost@mirovinsko.hr
  • poštom na adresu:  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, Ured za odnose s javnošću, Antuna Mihanovića 3, 10 000 Zagreb.
 
 
Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora od 23. rujna 2019. obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
 
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.mirovinsko.hr Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:
  • telefonom:  +385 1 46 09 041
  • telefaksom:  + 385 1 46 09 096
  • elektroničkom poštom:  ppi@pristupinfo.hr
  • poštom na adresu:  Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi