Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
O HZMO-u

O HZMO-u

O HZMO-u

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju. HZMO ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenom Zakonom i Statutom, a u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja ima javne ovlasti.

Rad HZMO-a je javan. Javnost rada ostvaruje se izvještavanjem Hrvatskog sabora, osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja o radu i poslovanju HZMO-a najmanje jedanput godišnje, osiguravanjem dostupnosti podataka o radu HZMO-a sredstvima javnog priopćavanja te objavom Statuta i drugih općih akata HZMO-a, kojima se uređuju prava i obveze osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja, u Narodnim novinama.

HZMO posluje samostalno, a predstavlja ga i zastupa ravnatelj. Upravni nadzor nad HZMO-om obavlja ministarstvo nadležno za mirovinski sustav, a nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu ministarstvo nadležno za obitelj.
HZMO u vlasništvu ima tri pravne osobe, i to Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o. (HMO d.o.o.)Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (HMID d.o.o.). i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HR MOD d.d.).

Sjedište HZMO-a je u Zagrebu, A. Mihanovića 3.