Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Zakon o doplatku za djecu 

(Narodne novine, broj: 94/01, 138/06, 107/07, 61/11, 112/12, 82/15 i 58/18, skraćeno: Zakon)

Opće odredbe

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece.
Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom.
Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.
Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a  pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Nadležnost

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju mjesno su nadležne područne službe i uredi HZMO-a prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika doplatka za djecu.

Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu primjenom pravnih propisa EU od 1. siječnja 2021. nadležne su područne službe i područni uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva.  (više o primjeni pravnih propisa EU).
Za rješavanje žalbe protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na doplatak za djecu nadležna je Središnja služba HZMO-a.
Osigurava se i sudska zaštita prava na doplatak za djecu na upravnim sudovima Republike Hrvatske.
U postupku rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

Nadzor

Nadzor nad zakonitošću rada HZMO-a na poslovima provedbe doplatka za djecu obavlja ministarstvo nadležno za obitelj.

Naknada štete

Korisnik doplatka za djecu dužan je HZMO-u nadoknaditi štetu koja nastane zbog nepripadne i nepravilne isplate doplatka za djecu:

  • ako ostvari doplatak za djecu na koji nema pravo ili ga ostvari u višoj svoti nego što mu pripada na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti i netočni
  • ako u određenom roku ne prijavi promjenu koja uzrokuje gubitak prava na doplatak za djecu ili utječe na visinu doplatka, a znao je ili morao znati za te promjene
  • ako mu je isplaćen doplatak na koji nije imao pravo prema rješenju ili je doplatak isplaćen u većoj svoti od svote određene u rješenju kojim je utvrđeno pravo i svota doplatka.

Kaznene odredbe

Korisnik doplatka za djecu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 130,00 eura do 660,00 eura:

  • ako ostvari pravo na doplatak za djecu na osnovi neistinitih i netočnih podataka
  • ako ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na doplatak za djecu ili na smanjenje svote doplatka za djecu.  

Odgovorna osoba nadležnoga središnjeg tijela državne uprave ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odnosno drugoga nadležnog tijela ili pravne osobe i fizička osoba koja HZMO-u uskrati dostavu ili stavljanje na raspolaganje podataka iz članka 30.a  Zakona o doplatku za djecu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 260,00 eura do 660,00 eura.

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi