Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Pristup informacijama

O HZMO-u

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/1385/15 i 69/2022) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kao javna ustanova koja osigurava provedbu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, raspolaže s nizom informacija od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija. HZMO s osobitom pažnjom prati stanje, kretanje i rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i najmanje jedanput  godišnje izvještava o stanju i odnosima HZMO-a s javnošću.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje postupa isključivo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ne daje opće informacije niti informacije o stanju predmeta, nije nadležan za analizu ili tumačenje propisa.
e-mail: zppi@mirovinsko.hr
tel.:  01/4595-375 i 01/4595-293

Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za:
 2023. (podaci u otvorenom strojno čitljivom obliku - csv format), 2022. (podaci u otvorenom strojno čitljivom obliku - csv format), 2021.,  2020.,  2019., 2018., 2017.  

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI (srpanj 2023.)


Podnošenje zahtjeva

  • pisanim putem Središnjoj službi  ili nadležnoj područnoj službi HZMO-a, poštom, na adresu:

            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb - službenik za
            informiranje
            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u _________________ - službenik za informiranje

  • telefonom i telefaksom:

            Središnja služba - službenik za informiranje
            Područna služba u  - službenik za informiranje

  • usmeno, svakim radnim danom, od 8 do 16 sati, Središnjoj službi ili nadležnoj područnoj službi HZMO-a

 
Sadržaj zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama, koji se može podnijeti i na odgovarajućoj tiskanici, obvezno mora sadržavati:
  • ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)
  • tvrtku, odnosno naziv i sjedište (pravne osobe)
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će HZMO informaciju učiniti dostupnom.

 

Tiskanice 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Akti

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/1385/15 i 69/2022)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravilnik o pravu na pristup informacijama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi