Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Pristup informacijama

O HZMO-u

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kao javna ustanova koja osigurava provedbu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, raspolaže s nizom informacija od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija. HZMO s osobitom pažnjom prati stanje, kretanje i rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i najmanje jedanput  godišnje izvještava o stanju i odnosima HZMO-a s javnošću.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

e-mail: zppi@mirovinsko.hr
tel.:  01/4595-347

Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za: 2019., 2018., 2017.  
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 2020.
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 2019.
Odluka o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 2017.


Podnošenje zahtjeva

  • pisanim putem Središnjoj službi  ili nadležnoj područnoj službi HZMO-a, poštom, na adresu:

            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb - službenik za
            informiranje
            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u _________________ – službenik za informiranje

  • telefonom i telefaksom:

            Središnja služba – službenik za informiranje
            Područna služba u  – službenik za informiranje

  • usmeno, svakim radnim danom, od 8 do 16 sati, Središnjoj službi ili nadležnoj područnoj službi HZMO-a

 
Sadržaj zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama, koji se može podnijeti i na odgovarajućoj tiskanici, obvezno mora sadržavati:
  • ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)
  • tvrtku, odnosno naziv i sjedište (pravne osobe)
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će HZMO informaciju učiniti dostupnom.

 

Tiskanice 

Tiskanica za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Akti

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravilnik o pravu na pristup informacijama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje