Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Propisi

O HZMO-u

Propisi

Ovdje možete pronaći sve zakonske propise kojima se propisuju prava iz mirovinskog sustava i doplatka za djecu. 

Opće zakonodavstvo

 • Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13151/1433/1593/15120/1618/18,  62/18,  115/18102/1984/2021 i 119/2022)
 • Zakonu o najvišoj mirovini (Narodne novine, broj 162/98 i 82/01)
 • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 115/18 i 34/2021)
 • Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (Narodne novine, broj 96/93)
 • Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanje mirovina (Narodne novine, broj 102/98)
 • Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (Narodne novine, broj 127/00)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj  145/22)
 • Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (Narodne novine, broj 117/01 i 19/03)
 • Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine (Narodne novine, broj 45/02)
 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14 , 115/2016106/18, 1/1933/23 i 114/23)
 • Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (Narodne novine, broj 105/04 i 19/07)
 • Zakon o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 93/0541/0790/11 102/15)
 • Zakon o prestanku važenja zakona o umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj  127/17)
 • Pravilnik o doprinosima (Narodne novine, broj 02/09, ispravak 09/0997/09 , 25/1161/1286/13157/14128/1701/19, 43/23 i 143/23
 • Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 12/14)
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu  (Narodne novine, broj 150/2023)
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Narodne novine, broj  1/2327/23 i 43/23)
 • Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa (Narodne novine, broj 49/1231/14)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godinii (Narodne novine, broj 12/19)
 • Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 79/07114/11, 115/18 i 156/23)
 • Zakon o prijenosu mirovinskih prava (Narodne novine, broj 117/17)
 • Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 62/20 i 156/23)

Pravilnici

Posebni zakoni

 • Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 71/10 , 130/11 , 157/1388/17 i 47/23)
 • Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 88/17)
 • Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09 i 56/10)
 • Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 96/09 i 91/10 )
 • Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (Narodne novine, broj 34/95164/98 i 109/01)
 • Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Narodne novine, broj 128/9916/0116/0122/0241/08 i 118/12)
 • Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (Narodne novine, broj 55/00107/0186/0991/1049/11 i 12/12
 • Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Narodne novine, broj  86/09)
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/0492/052/07107/0765/09137/09146/1055/11140/1219/1333/13148/13 i 92/14)
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/1984/21 i 156/23)
 • Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, broj 34/9143/96150/0265/09)
 • Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu (Narodne novine, broj 79/07,  149/09139/10)
 • Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (Narodne novine, broj 153/13)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19
 • Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 23/2023)

Međunarodni ugovori i Uredbe EU 

Medicinsko vještačenje

 • Uredba o metodologijama vještačenja  (Narodne novine, broj 96/2023)   (Postupci vještačenja pokrenuti prije stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja Narodne novine, broj 67/17,  56/18 i 16/22 )
 • Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 25/2014) - prestala važiti datumom stupanja na snagu Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 67/2017)
 • Zakon o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, broj 162/98) - stavljen van snage Uredbom (Narodne novine, broj 154/14) - stavljeni van snage Zakonom o prestanku važenja zakona o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine broj 30/2015)
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti (Narodne novine, broj 162/98 i 107/07)
 • Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 13/10 i 25/10 ) - prestala važiti datumom stupanja na snagu Uredbe o metodologiji vještačenja (Narodne novine, broj 153/2014)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 , 152/201439/18 i 32/20)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14 i 152/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14)

Konvalidacija

 • Zakon o konvalidaciji (Narodne novine, br. 104/97)
 • Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi (Narodne novine, broj 51/98)
 • Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi (Narodne novine, broj 51/98)
 • Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu socijalne skrbi i zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 51/98 i 74/08)
 • Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja (Narodne novine, broj 53/08)

Doplatak za djecu

Reforma mirovinskog sustava - II. stup

 • Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14 , 64/18 i 115/18)
 • Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/1429/18 i 115/18)
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj 22/1429/18 i 115/18)
 • Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine, broj 157/13 ,  154/1436/2015 i 96/2015)
 • Pravilnik o doprinosima (Narodne novine, broj 2/099/09 - ispravak, 97/09 86/2013 157/2014
 • Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 1/05, ispravak 29/05 )
 • Pravilnik o obrascu R-Sm (Narodne novine, broj 38/0542/05 - ispravak,  64/05 - ispravak i 73/05 - ispravak, 116/06135/06126/07 i 135/09)
 • Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 22/2014)

Ostalo

 • Pravilnik o znaku pristupačnosti (Narodne novine, broj 78/08 i 87/13)
 • Zakon o utvrđivanju ratne štete (Narodne novine, broj 61/91 i Ispravak-70/91)
 • Uputa za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete (Narodne novine, broj 54/93)
 • Ovršni zakon (Narodne novine, broj 112/1225/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i 93/14 ,  55/16. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17 i 131/2020).
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/08 i 41/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 141/06)
 • Zakon o upravnim sporovima - stupa na snagu 1. siječnja 2012.(Narodne novine, br 20/10 - stavlja van snage od 1. siječnja 2012. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 53/919/9277/92152/1494/16 i 29/17)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, ispravak - 47/99, i 35/08)
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07 - stavljen van snage Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018)
 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08)
 • Zakon o službenoj statistici (pročišćeni tekst) (Narodne novine, broj 25/20)
 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi