Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Matična evidencija

Prijave/odjave na mirovinsko osiguranje

Matična evidencija

Matičnu evidenciju o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju podataka koje su dužni dostavljati obveznici doprinosa. 

Podaci sadržani u matičnoj evidenciji:

 • mirovinski staž
 • plaća
 • naknade plaće
 • osnovice osiguranja

koriste se za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, provedbu tog osiguranja i za druge potrebe određene zakonom i općim aktom HZMO-a. 

HZMO obvezno vodi matičnu evidenciju na način i u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Jedinstvenih metodoloških načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja.


Obveznici podnošenja prijava su:

 • obveznici doprinosa (pravne i fizičke osobe)
 • roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • ministarstvo mjerodavno za poslove socijalne skrbi
 • ostali obveznici podnošenja prijava prema posebnim propisima.


HZMO sam podnosi prijave za vođenje matične evidencije za:

 • osiguranike koji su stekli pravo na profesionalnu rehabilitaciju od dana stupanja na profesionalnu rehabilitaciju do završetka profesionalne rehabilitacije
 • osiguranike za koje donosi rješenje o priznanju/prestanku svojstva osiguranika
 • samostalne umjetnike kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna i kojima je obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa ministarstvo mjerodavno za kulturu.

Svi obveznici podnošenja prijava (osim roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta) uspostavljaju i Prijavu-promjenu podatka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) nakon 1. siječnja 1970. u slučaju:

 • ako se kontrolom utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi podaci o osnovicama i stažu osiguranja u evidencijama HZMO-a
 • ispravka podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.