Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Dokumenti

O HZMO-u

Dokumenti


DOKUMENTI

Program rada Zavoda  Financijski plan Zavoda IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Godišnja izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PREMA PRAVILNIKU O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

za 2019. godinu za 2018. godinu za 2017. godinu za 2016. godinu za 2015. godinu
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU OPĆI AKTI ZAVODA  
Statut Zavoda i Poslovnik o radu Upravnog vijeća Pravilnici  
Odluke o aktualnoj vrijednosti mirovina, o najnižoj mirovini, o osnovicama za određivanje naknada o cijenama usluga vanjskim korisnicima

informatičke i mikrografske usluge usluge vještačenja i liječnika-konzultanata ostale usluge vanjskim korisnicima o ostalom