Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Otvoreni natječaji

Posao u HZMO-u

Otvoreni natječaji


Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja - testiranje 
Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja u otvorenom strojno čitljivom obliku - xlsx. format

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
I. PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
Tvrtkova 5, 10000 Zagreb
1) viši stručni referent - informator (red.br.sist. 97) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u smjenama
II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI
2) viši stručni referent - informator (red.br.sist. 44) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u smjenama

datum objave javnog natječaja: 11. siječnja 2023.
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave, odnosno do 19. siječnja 2023.


Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja - testiranje 
Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja u otvorenom strojno čitljivom obliku - xlsx. format

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa 
I. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU
1) inspektor (red.br.sist. 13) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
2) samostalni stručni referent II. - kompletator (red.br.sist. 14) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI
3) stručni referent (red.br.sist. 56) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
III. PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
4) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.)     
5) stručni savjetnik (red.br.sist. 21) u Odsjeku za utvrđivanje svojstva osiguranika i staža (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
6) viši stručni referent (red.br.sist. 23) u Odsjeku za utvrđivanje svojstva osiguranika i staža (m./ž.) dva 
7) upravni referent (red.br.sist. 102) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
8) stručni referent (red.br.sist. 111) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
IV. PODRUČNI URED U DUBROVNIKU
9) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
10) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
V. PODRUČNI URED U GOSPIĆU
11) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.  
12) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Otočac (m./ž.)
VI. PODRUČNI URED U KARLOVCU
13) viši stručni referent – informator (red.br.sist. 31) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme 
14) stručni referent I. (red.br.sist. 32) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
VII. PODRUČNI URED U KOPRIVNICI
15) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
VIII. PODRUČNI URED U POŽEGI
16) stručni referent II. (red.br.sist. 33) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
IX. PODRUČNI URED U PULI - POLA
17) inspektor (red.br.sist. 12) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
18) samostalni stručni referent II. - kompletator (red.br.sist. 13) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
19) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
20) vozač – dostavljač (red.br.sist. 35) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
X. PODRUČNI URED U SISKU
21) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
22) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja - vježbenika na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
23) stručni referent II. (red.br.sist. 33) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
24) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
25) stručni referent (red.br.sist. 40) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
26) inspektor (red.br.sist. 42) u Ispostavi Kutina (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
XI. PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU
27) stručni referent I. (red.br.sist. 32) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
XII. PODRUČNI URED U ŠIBENIKU 
28) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
29) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
XIII. PODRUČNI URED U VUKOVARU
30) viši stručni referent  (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
31) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
32) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Županja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme 
XIV. PODRUČNI URED U ZADRU
33) viši stručni referent  (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
34) stručni referent (red.br.sist. 40) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
XV. SREDIŠNJA SLUŽBA
35) stručni savjetnik (red.br.sist. 8) u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
36) stručni savjetnik (red.br.sist. 19) u Odjelu za žalbe i upravne sporove (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
37) stručni savjetnik (red.br.sist. 16) u Odjelu za financijsko poslovanje (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
38) stručni referent I. za državnu riznicu i platni promet (red.br.sist. 22) u Odjelu za financijsko poslovanje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
39) stručni referent (red.br.sist. 24) u Odjelu za financijsko poslovanje (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
40) stručni savjetnik (red.br.sist. 30) u Odjelu za računovodstvo (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

datum objave javnog natječaja: 4. studenoga 2022. 
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 14. studenoga 2022.

 

 

 

Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja – testiranje
Popis pravnih izvora za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja u otvorenom strojno čitljivom obliku - xlsx. format

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa 
I. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU
1) stručni referent I. (red.br.sist. 45) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
2) dostavljač (red.br.sist. 50) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI
3) stručni savjetnik (red.br.sist. 26) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme
4) stručni referent I. (red.br.sist. 45) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
5) upravni referent (red.br.sist. 48) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme.
6) vozač – dostavljač (red.br.sist. 49) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme. 
7) inspektor (red.br.sist. 59) u Ispostavi Krk (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
III. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU
8) upravni referent (red.br.sist. 48) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
IV. PODRUČNA SLUŽBA U VARAŽDINU
9) viši stručni referent – informator (red.br.sist. 44) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme
10) stručni referent I. (red.br.sist. 45) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
11) stručni referent II. (red.br.sist. 47) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
12) upravni referent (red.br.sist. 48) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
V. PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
13) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), šest izvršitelja - vježbenika na neodređeno vrijeme.
14) stručni savjetnik (red.br.sist. 48) u Odsjeku za rješavanje o pravima hrvatskih branitelja, djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i o pravu na doplatak za djecu (m./ž.), pet izvršitelja - vježbenika na neodređeno vrijeme. 
15) stručni savjetnik (red.br.sist. 58) u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./ž.), četiri izvršitelja – vježbenika na neodređeno vrijeme.
16) stručni savjetnik (red.br.sist. 70) u Odsjeku za mjerodavno zakonodavstvo i prijenos mirovinskih prava (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
17) viši stručni referent – informator (red.br.sist. 97) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.)
18) stručni referent I. (red.br.sist. 98) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
19) stručni referent I. (red.br.sist. 99) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
20) stručni referent II. (red.br.sist. 100) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
21) vozač – dostavljač (red.br.sist. 103) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
VI. SREDIŠNJA SLUŽBA
22) stručni savjetnik (red.br.sist. 11) u Uredu za poslovno – informacijsku sigurnost, kontrolu i nadzor (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme.
23) stručni savjetnik (red.br.sist. 12) u Odjelu za pravne poslove (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme.
24) stručni savjetnik (red.br.sist. 22) u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
25) samostalni stručni referent I. (red.br.sist. 23) u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
26) viši stručni savjetnik (red.br.sist. 29) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
27) samostalni stručni referent I. (red.br.sist. 31) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj  na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
28) čuvar (red.br.sist. 41) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
29) organizator čišćenja (red.br.sist. 42) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
30) viši upravni referent (red.br.sist. 51) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
31) viši upravni referent – posrednik (red.br.sist. 52) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja - vježbenika na neodređeno vrijeme. 
32) stručni referent I. (red.br.sist. 54) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
33) upravni referent (red.br.sist. 58) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja - pripravnika na neodređeno vrijeme.
34) vozač – dostavljač (red.br.sist. 59) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
35) dostavljač (red.br.sist. 60) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

datum objave javnog natječaja: 19. listopada 2022. 
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 27. listopada 2022.

 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi