Poslovanje HZMO-a za vrijeme epidemije COVID-19
Preskočite na glavni sadržaj
Otvoreni natjecaji

Posao u HZMO-u

Otvoreni natjecaji

 


javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Područnoj službi u Zagrebu - viši stručni referent - informator (red.br.sist. 97) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u smjenama
datum objave javnog natječaja: 12. siječnja 2022. 
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 27. siječnja 2022.

 

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
I. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU
1) samostalni stručni referent II. - kompletator (red.br.sist. 14) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
2) viši upravni referent (red.br.sist. 29) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme. 
3) viši upravni referent (red.br.sist. 29) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
4) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme.
5) dostavljač (red.br.sist. 50) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI
6) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
7) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme.
8) stručni referent II. (red.br.sist. 47) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
9) vozač – dostavljač (red.br.sist. 49) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
III. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU
10) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
a) jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
11) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
12) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
a) dva izvršitelja – pripravnika na neodređeno vrijeme
ili
b) dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
13) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme 
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
14) stručni referent I. (red.br.sist. 17) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
15) stručni savjetnik (red.br.sist. 26) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
16) stručni savjetnik (red.br.sist. 26) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
17) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelja – vježbenik na neodređeno vrijeme. 
18) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
IV. PODRUČNA SLUŽBA U VARAŽDINU
19) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
20) samostalni stručni referent II. (red.br.sist. 28) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
21) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
22) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
23) stručni referent I. (red.br.sist. 45) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
V. PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
24) stručni savjetnik (red.br.sist. 12) u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme.
25) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), 
a) jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
26) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
27) stručni savjetnik (red.br.sist. 21) u Odsjeku za utvrđivanje svojstva osiguranika i staža (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
28) stručni referent (red.br.sist. 31) u Odsjeku za matičnu evidenciju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
29) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), dva izvršitelja – vježbenika na neodređeno vrijeme.
30) stručni referent I. (red.br.sist. 99) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
31) stručni referent II. (red.br.sist. 100) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
32) stručni referent (red.br.sist. 111) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
VI. PODRUČNI URED U BJELOVARU
33) stručni savjetnik (red.br.sist. 8) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme. 
34) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.) 
a) jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme 
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
35) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
VII. PODRUČNI URED U DUBROVNIKU
36) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
a) jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
37) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme.
38) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
VIII. PODRUČNI URED U GOSPIĆU
39) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme. 
40) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
41) stručni referent I. (red.br.sist. 39) u Odsjeku za obračun primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
IX. PODRUČNI URED U KARLOVCU
42) stručni referent I. (red.br.sist. 3) u Područnom uredu u Karlovcu (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
43) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
44) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
X. PODRUČNI URED U KOPRIVNICI
45) viši stručni referent (red.br.sist. 14) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
46) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme 
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
47) vozač – dostavljač (red.br.sist. 35) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
48) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Križevci (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
XI. PODRUČNI URED U SISKU
49) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
50) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
XII. PODRUČNI URED U ŠIBENIKU 
51) inspektor (red.br.sist. 12) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
52) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme.
XIII. PODRUČNI URED U VIROVITICI
53) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.)
a) jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme 
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
54) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Slatina (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
XIV. PODRUČNI URED U VUKOVARU
55) stručni referent (red.br.sist. 17) Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
56) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja - vježbenika na neodređeno vrijeme.
XV. SREDIŠNJA SLUŽBA
57) stručni savjetnik (red.br.sist. 7.a) u Uredu za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
58) stručni suradnik specijalist - lektor (red.br.sist. 6) u Uredu za odnose s javnošću (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
59) stručni savjetnik (red.br.sist. 9) u Uredu za odnose s javnošću (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme,
a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci
ili
b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
60) stručni savjetnik (red.br.sist. 8) u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme. 
61) viši inspektor – pravni zastupnik (red.br.sist. 11) u Odjelu za pravne poslove (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
62) stručni suradnik specijalist arhitekt (red.br.sist. 18) u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
63) viši stručni referent (red.br.sist. 35) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), mjesto rada: Kapucinska ulica 29, 31000 Osijek,
a) jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme 
ili
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
64) stručni savjetnik (red.br.sist. 30) u Odjelu za računovodstvo (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme.
65) stručni savjetnik (red.br.sist. 30) u Odjelu za računovodstvo (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
66) stručni savjetnik (red.br.sist. 49) u Odjelu za obračun i isplatu primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme.
67) stručni savjetnik (red.br.sist. 49) u Odjelu za obračun i isplatu primitaka i naknada korisnicima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
68) upravni referent (red.br.sist. 58) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme.

datum objave javnog natječaja: 15. listopada 2021. 
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 25. listopada 2021.

 

 

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Središnjoj službi
1) stručni suradnik specijalist za informatiku (red.br.sist. 14) u Odjelu za razvoj i upravljanje aplikacijama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
2) stručni suradnik specijalist za informatiku (red.br.sist. 26) u Odjelu za IT infrastrukturu (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
3) informatički referent (red.br.sist. 36) u Odjelu za IT infrastrukturu (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

datum objave javnog natječaja 13. listopada 2021.  
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 21. listopada 2021.

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi