Poslovanje HZMO-a za vrijeme epidemije COVID-19
Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Otvoreni natjecaji

Posao u HZMO-u

Otvoreni natjecaji


javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
U SREDIŠNJOJ SLUŽBI
A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb
1) stručni savjetnik (red.br.sist. 11) u Uredu za poslovno - informacijsku sigurnost, kontrolu i nadzor (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme.
2) stručni savjetnik (red.br.sist. 8) u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
3) informatički savjetnik (red.br.sist. 18) u Odjelu za razvoj i upravljanje aplikacijama (m./ž.), 
a) jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme ili b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
4) viši informatički referent (red.br.sist. 21) u Odjelu za razvoj i upravljanje aplikacijama (m./ž.), 
a) jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme ili b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
5) viši informatički referent (red.br.sist. 33) u Odjelu za IT infrastrukturu (m./ž.)
a) jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme 
b) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta je 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje : 7. listopada 2020.

 

javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
I. SREDIŠNJA SLUŽBA
A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb
1) stručni savjetnik (red.br.sist. 22) u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
2) viši stručni savjetnik (red.br.sist. 29) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
3) domar (red.br.sist. 39) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
4) viši upravni referent - posrednik (red.br.sist. 52) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj – vježbenik na neodređeno vrijeme. 
5) upravni referent (red.br.sist. 58) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme. 
6) dostavljač (red.br.sist. 60) u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme. 
II. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU
7) stručni referent II. (red.br.sist. 4) u Područnoj službi u Osijeku (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
8) stručni savjetnik (red.br.sist. 26) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
9) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
10) vozač-dostavljač (red.br.sist. 49) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
11) stručni referent (red.br.sist. 56) u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
III. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI
12) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
13) dostavljač (red.br.sist. 50) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
14) samostalni stručni referent I. (red.br.sist. 58) u Ispostavi Mali Lošinj (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
15) viši stručni referent (red.br.sist. 60) u Ispostavi Vrbovsko (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
IV. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU
16) inspektor (red.br.sist. 13) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
17) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
18) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
V. PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
19) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme
20) viši stručni referent (red.br.sist. 29) u Odsjeku za matičnu evidenciju (m./ž.), četiri izvršitelja na neodređeno vrijeme
21) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
22) stručni savjetnik (red.br.sist. 48) u Odsjeku za rješavanje o pravima hrvatskih branitelja, djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
23) stručni savjetnik (red.br.sist. 58) u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
24) stručni savjetnik (red.br.sist. 64) u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
25) viši upravni referent (red.br.sist. 82) u Odsjeku za rješavanje o pravu na doplatak za djecu (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
26) stručni referent II. (red.br.sist. 100) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
27) vozač-dostavljač (red.br.sist. 103) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca
28) stručni savjetnik (red.br.sist. 107) u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), jedan izvršitelj – pripravnik na neodređeno vrijeme. 
29) viši stručni referent (red.br.sist. 115) u Ispostavi Ivanić Grad (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
VI. PODRUČNA SLUŽBA U VARAŽDINU
30) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
VII. PODRUČNI URED U BJELOVARU
31) viši stručni referent (red.br.sist. 14) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
32) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
VIII. PODRUČNI URED U DUBROVNIKU
33) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
34) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
35) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Metković (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
IX. PODRUČNI URED U GOSPIĆU
36) vozač-dostavljač (red.br.sist. 35) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
X. PODRUČNI URED U KARLOVCU
37) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj - vježbenik na neodređeno vrijeme.
38) stručni referent (red.br.sist. 40) u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
39) samostalni stručni referent I. (red.br.sist. 41) u Ispostavi Ogulin (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
XI. PODRUČNI URED U KOPRIVNICI
40) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
41) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
XII. PODRUČNI URED U POŽEGI
42) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
XIII. PODRUČNI URED U PULI-POLA
43) inspektor (red.br.sist. 12) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca
44) samostalni stručni referent II. - kompletator (red.br.sist. 13) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
45) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
46) viši upravni referent (red.br.sist. 27) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
47) inspektor (red.br.sist. 42) u Ispostavi Umag (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
XIV. PODRUČNI URED U SISKU
48) viši upravni referent (red.br.sist. 27) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
49) samostalni stručni referent I. (red.br.sist. 41) u Ispostavi Dvor (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
XV. PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU
50) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 
51) viši upravni referent (red.br.sist. 27) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
52) stručni referent II. (red.br.sist. 33) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
XVI. PODRUČNI URED U ŠIBENIKU
53) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
54) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
XVII. PODRUČNI URED U VIROVITICI
55) viši stručni referent (red.br.sist. 14) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
56) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
57) upravni referent (red.br.sist. 34) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
58) vozač - dostavljač (red.br.sist. 35) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
XVIII. PODRUČNI URED U VUKOVARU
59) samostalni stručni referent II. - kompletator (red.br.sist. 13) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 
60) stručni savjetnik (red.br.sist. 24) u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
61) viši stručni referent (red.br.sist. 43) u Ispostavi Otok (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
XIX. PODRUČNI URED U ZADRU
62) stručni referent II. (red.br.sist. 3) u Područnom uredu u Zadru (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
63) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
64) stručni referent (red.br.sist. 40) u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
podaci o javnom natječaju u otvorenom strojno čitljivom obliku - docx. format
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje : 30. rujna 2020.

 

 

 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi