Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Upute građanima za komunikaciju i pružanje usluga elektroničkim putem

Vijesti

Upute građanima za komunikaciju i pružanje usluga elektroničkim putem

Vlada Republike Hrvatske 7. svibnja 2020. donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Na temelju ove Odluke, radi osiguravanja uspješnog sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstvo uprave donijelo je Uputu za rad tijela državne uprave.
Radi preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) molimo korisnike, osim u slučajevima kada na drugi način ne mogu ostvariti neko svoje pravo, da ne dolaze osobno u prostorije HZMO-a, te podsjećamo osiguranike, korisnike doplatka za djecu i umirovljenike na načine na koje mogu postaviti upite i dobiti odgovarajuće usluge elektroničkim putem.
U sklopu sustava e-Građani korisnicima su dostupne sljedeće elektroničke usluge HZMO-a: elektronički zapis o radnopravnom statusu, informativni izračun mirovine, uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja, uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac, uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje, e-potvrde iz mirovinskog sustava (Potvrda o stažu i plaći, Obavijest o ostvarenom drugom dohotku i Potvrda o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja), Kalkulator doplatka za djecu, dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac te uvid u podatke o školovanju radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.
Na mrežnoj stranici HZMO-a dostupne su sve informacije, a radi lakše i jednostavnije komunikacije, pitanja se mogu postaviti putem WEB-obrasca i telefona.
Poveznice na važne informacije:
HZMO korisničke stranice: https://nias.gov.hr/authentication/Step1
e-prijave: https://lana.mirovinsko.hr/
Postavite pitanje: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=17850
Telefonski brojevi:        Središnja služba
                                    Područne službe
                                    Područni uredi
 
HZMO će osigurati nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi korisnici mogli dobiti potrebne informacije i usluge.